Chỉ Còn 2 Ngày Để Tận Dụng Cổ Tức Walt Disney Company (NYSE:DIS)

0
153

Cổ phiếu Walt Disney Company (NYSE:DIS) sẽ bắt đầu giao dịch cổ tức cũ trong 4 ngày. Để đủ điều kiện nhận cổ tức 0,88 đô la/cổ phiếu, nhà đầu tư phải sử hữu cổ phiếu trước ngày 07/12/2018. Đây là ngày cuối cùng ban quản lý công ty tổng kết danh sách cổ đông mà họ sẽ trả cổ tức. Những nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức tạo thu nhập cao hơn để thêm vào danh mục đầu tư cần đọc tiếp để biết dữ liệu tài chính mới nhất của Walt Disney nhằm phân tích đặc điểm cổ tức của họ.