Mastercard Sử Dụng Blockchain Cho Ứng Dụng Mới

0

Mastercard vừa sở hữu một ứng dụng mới được cấp bằng sáng chế cho thấy gã khổng lồ ngành công nghiệp thẻ và thanh toán này đang nhắm tới blockchain như là một phần của phương thức kiểm chứng tính xác thực của phiếu giảm giá cho người tiêu dùng.

Ứng dụng cho “Phương pháp và Hệ thống xác thực cho phiếu giảm giá thông qua Blockchain” được công bố ngày 31 tháng 5 bởi Cục thương hiệu và bản quyền sáng chế của Hoa Kỳ (USPTO). Nó cho thấy việc sử dụng công nghệ này “đặc biệt là cho lưu trữ dữ liệu của phiếu giảm giá trong blockchain để đảm bảo việc sử dụng chỉ được thực hiện bởi các cá nhân được ủy quyền và đảm bảo tính bất biến của những dữ liệu đó.”

Ý tưởng ở đây là blockchain có thể giúp giảm nguy cơ thao túng dữ liệu đi kèm với việc sử dụng một số loại hệ thống để lưu trữ dữ liệu phiếu giảm giá, bao gồm những hệ thống “đã được phát triển để liên kết trực tiếp phiếu giảm giá với tài khoản giao dịch, để đảm bảo rằng chỉ có tài khoản giao dịch được chỉ định mới đủ điều kiện đổi phiếu giảm giá.”

Phía Mastercard tiếp tục cho biết:

Tuy nhiên, điều này yêu cầu thực thể phải lưu trữ dữ liệu liên quan đến các phiếu thưởng có kết nối đến tài khoản giao dịch, nó có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên và bị ảnh hưởng bởi sự thao túng dữ liệu. Ngoài ra, thực thể phải cung cấp một giao diện phù hợp để người dùng truy cập vào nơi lưu trữ dữ liệu để xác định phiếu giảm giá nào được liên kết với tài khoản giao dịch của họ.”

Tập đoàn này lưu ý: “Do đó, cần có một giải pháp công nghệ trong đó các phiếu giảm giá có thể được phát hành cho một cá nhân để chỉ mình cá nhân đó được sử dụng, và tại đó hệ thống dựa trên nguồn dữ liệu có thể truy cập công khai để cho phép triển khai mà không sử dụng các tài nguyên bổ sung cho tổ chức phát hành.”

Dù ứng dụng được cấp bằng sáng chế này có cung cấp một dịch vụ thực hay không thì bản thân Mastercard cũng không xa lạ gì đối với các khoản thầu tài sản trí tuệ liên quan đến công nghệ. Sự tập trung vào việc xác thực cũng đã được thấy ở những ứng dụng được cấp bằng sáng chế khác, trong đó có một ứng dụng tập trung vào việc ngăn chặn sử dụng nhân dạng giả.

Tuy nhiên, những gì mọi người được biết đó là Mastercard đã có các hoạt động trong những tháng gần đây nhằm tăng cường tài nguyên phát triển liên quan đến blockchain nội bộ của họ và nó có vai trò như là một phần trong cuộc chơi lớn hơn của giới công nghệ.

Sonya Geelon, Tổng giám đốc Mastercard tại Ireland phát biểu vào tháng Tư rằng “Chúng tôi đang tiến hành các dự án thúc đẩy tài chính toàn diện ở trong và ngoài nước, và đang nỗ lực để cung cấp cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ những phương thức thanh toán sáng tạo, an toàn và bảo mật nhất.”

Đăng Khoa – Theo Coindesk