Colgate-Palmolive: Ở Mức Giá Hiện Tại Vẫn Còn Đắt

0
41
  • Cổ phiếu Colgate-Palmolive vẫn còn đắt khi tính theo chỉ số giữa giá và dòng tiền mặt tự do.
  • Tuy nhiên, tập đoàn này đã trả nợ khá nhiều, và đó cũng là nguồn cơn của mức tăng trưởng dòng tiền mặt tự do âm trong quý trước.
  • Dòng tiền mặt tự do nhiều khả năng sẽ hồi phục tăng trưởng trong quý 2, và đây có thể sẽ là một dấu hiệu đầy khích lệ.
  • Đồng đô la mạnh hơn có thể giúp gia tăng lợi nhuận và dòng tiền mặt tự do cho quý 2.

Trở lại vào tháng 8 năm 2017, tác giả cho rằng Colgate-Palmolive (NYSE: CL) có thể được định giá quá cao vào thời điểm đó và với việc doanh số bán hàng thấp là nỗi đau đầu trong hẳn vài quý, thì các nhà đầu tư theo cổ tức có vẻ vẫn có những lựa chọn khác tốt hơn.

Vào thời điểm đó, giá cổ phiếu đang được giao dịch ngay trên mốc 70 USD, nhưng nó đã giảm xuống mức 65,95 USD tại thời điểm viết bài:

Cổ phiếu này trước đây được giao dịch ở mức cổ tức 2,24%, nhưng do giá giảm, hiện tại nó có mức cổ tức cao hơn một ít ở mức 2,55% tại thời điểm viết bài:

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 1 2018 lại khả quan hơn, với doanh thu tăng 6,5% từ quý 1 năm 2017 lên 4,002 triệu USD.

Ngoài ra, lợi nhuận (trên cơ sở cơ bản và bị pha loãng) đã tăng hơn 12%:

Tuy nhiên, dòng tiền mặt tự do (theo định nghĩa của tập đoàn là số tiền mặt ròng được cung cấp bởi các hoạt động có ít chi phí vốn) đã giảm hơn 12%:

Điều này là do sự gia tăng trong các khoản thanh toán nợ gốc từ 805 triệu USD lên 2,079 triệu USD.

Tuy nhiên, một đặc điểm hấp dẫn của tập đoàn này chính là nó có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp nhất trong số các doanh nghiệp cùng ngành:

Vì vậy, dù có bị sụt giảm dòng tiền mặt tự do, điều này vẫn chỉ là tạm thời nếu Colgate-Palmolive về sau cùng có thể giữ được tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp.

Trước đây tác giả từng viện dẫn rằng dòng tiền mặt tự do là một số liệu đặc biệt quan trọng đối với tập đoàn này bởi vì các nhà đầu tư chủ yếu mua những loại cổ phiếu như Colgate-Palmolive vì yếu tố dòng tiền mặt hơn là yếu tố tăng trị giá vốn.

Trong mười năm qua, dòng tiền mặt tự do đã tăng hơn 73%, hoặc tính trung bình là chỉ hơn 7% mỗi năm. Với cách nhìn này, tác giả quyết định vận dụng mô hình dòng tiền mặt chiết khấu để dự báo mức giá mục tiêu trong giai đoạn 5 năm cho tập đoàn này.

Giả định được đưa ra như sau:

  • Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền mặt tự do sẽ tiếp tục ở mức 7% mỗi năm, tương ứng với mức trung bình 10 năm của số liệu thời kỳ trước.
  • Tỷ lệ chiết khấu được đặt ở mức 7%, tương ứng với tỷ lệ hoàn vốn dài hạn giả định trên S&P 500.
  • Tỷ lệ P/FCF (giá trên dòng tiền mặt tự do) hàng quý được giả định bằng tỷ lệ P/FCF hiện tại là 24,03x.
  • Yếu tố tăng trưởng cổ tức cũng được xét đến trong mô hình này, mức trung bình của nó là 11% trong vòng 10 năm qua.

Dự báo Tỷ lệ Cổ tức trên mỗi Cổ phiếu (Năm thứ 1 đến thứ 5)

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

Năm thứ 5

Dự kiến tăng trưởng cổ tức 11%

0,42

0,47

0,52

0,57

0,64

Tỷ lệ chiết khấu 7%

0,40

0,41

0,42

0,44

0,45

Có thể thấy rằng Colgate-Palmolive không hề biểu lộ xu hướng tăng nào từ mức giá hiện tại, ngay cả với mức tăng trưởng giả định 7% đối với dòng tiền mặt tự do và tăng trưởng cổ tức 11%.

Về vấn đề này, phía nhà đầu tư sẽ cần phải nhận thấy được sức tăng trưởng dòng tiền mặt tự do nhanh hơn đáng kể thì cổ phiếu này mới trở nên hấp dẫn nếu xét từ quan điểm thu lợi nhuận.

Mặc dù tập đoàn này đã trả nợ đáng kể và do đó có khả năng sẽ tăng tỷ lệ dòng tiền mặt tự do nhanh hơn, nhưng tác giả dự đoán rằng dưới góc độ bền vững thì nhà đầu tư sẽ cần phải nhìn thấy được tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán hàng ở mức hai con số trong thời gian tới. Khi tập đoàn này báo cáo thu nhập vào ngày 27 tháng 7, sức ảnh hưởng từ một đồng đô la mạnh hơn về sau có thể nâng mức lợi nhuận do thị trường Bắc Mỹ chiếm đến 21% doanh số bán hàng của tập đoàn này. Trong khi một đồng euro mạnh mẽ hơn giúp nâng cao doanh số bán hàng ở châu Âu trong quý đầu tiên, thì doanh số bán hàng ở khu vực châu Âu chiếm tỷ lệ 16% trên tổng doanh số.

Dự báo Tỷ lệ Dòng tiền mặt tự do trên mỗi Cổ phiếu (Năm thứ 1 đến thứ 5)

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

Năm thứ 5

Dự kiến tăng trưởng dòng tiền mặt tự do 7%

2,74

2,94

3,14

3,36

3,60

Tỷ lệ chiết khấu 7%

2,71

2,56

2,56

2,56

2,56


Tỷ lệ P/FCF (giá trên dòng tiền mặt tự do) hàng quý

24,03

Tỷ lệ P/FCF (giá trên dòng tiền mặt tự do) hàng quý * FCF (Dòng tiền mặt tự do trong năm thứ 5)

61,62

Giá trị cổ tức trên mỗi cổ phiếu hiện tại cho đến năm thứ 5

2,12

Mức giá mục tiêu trong năm thứ 563,74

Phần tăng từ mức giá 65,95 USD

-3,34%

Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm trong 5 năm

-0,67%

Cụ thể, nếu trong quý 2 Colgate-Palmolive có tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền mặt tự do trên mức 7% như dự báo, thì đây sẽ là một dấu hiệu đặc biệt đáng khích lệ và có thể khiến mức giá mục tiêu được điều chỉnh lại theo xu hướng tăng nếu đà tăng trưởng tiếp tục giữ vững trong suốt cả năm.

Nói tóm lại, dòng tiền mặt tự do là một yếu tố quan trọng mà Colgate-Palmolive cần phải có được mức tăng trưởng đáng kể từ thời điểm này trở đi để thu hút sức mua từ nhà đầu tư. Tập đoàn này có thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới, và tác giả cho rằng đây là một loại cổ phiếu có rủi ro thấp khi mà dường như nó không có khả năng bị sụt giảm nhiều dựa trên kết quả tài chính hiện tại. Mức tăng trưởng cổ tức hai con số là điều đáng khích lệ, nhưng cổ phiếu này chỉ trở nên đặc biệt cạnh tranh khi nó có được sức tăng trưởng đồng thời ở cả dòng tiền mặt tự do.

Đăng Khoa – Theo SeekingAlpha