Công Ty Trung Quốc Đầu Tiên Gia Nhập Nhóm Công Ty Đặt Ra Đạo Đức Trong Lĩnh Vực A.I.

0
85
  • Công cụ tìm kiếm Baidu đã trở thành thành viên đầu tiên của một nhóm đặt ra đạo đức trong lĩnh vực AI của Mỹ.
  • Các thành viên hiện tại của liên hiệp các tập đoàn bao gồm Amazon, Apple và Google.
  • Baidu đang phát triển các công nghệ về AI như xe tự lái.