Đầu Tư Theo Phương Pháp Top-Down Hay Bottom-Up?

0

NEW DELHI: Khi thị trường chứng khoán trên xu hướng tăng, thì phương pháp tốt nhất để lựa chọn cổ phiếu là “bottom-up”, trong khi thị trường đi xuống, phương pháp “top-down” lại trở nên hữu ích.


Trên đây là suy luận do Ngân hàng môi giới nước ngoài Merrill Lynch thuộc Bank of America (BofA-ML) rút ra từ một nghiên cứu trong khoảng 1.600 chương trình hoạt động của các quỹ tương hỗ Ấn Độ.

Trong cách tiếp cận đầu tư “bottom-up”, các nhà đầu tư tập trung vào các công ty cụ thể hơn là toàn bộ lĩnh vực hoặc nền kinh tế mà công ty đó hoạt động. Cách tiếp cận “top-down” hoạt động theo cách ngược lại.

Trong phương pháp top-down, quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên các thông số vĩ mô, như sức khỏe của nền kinh tế hoặc ngành, sau đó được chia nhỏ để xem xét các thành phần nhỏ hơn và tác động tiềm năng của chúng đối với ngành hoặc một nhóm cổ phiếu.

Trong nghiên cứu này, BofA-ML nhận thấy rằng chỉ có 3% trong số 1.600 quỹ đầu tư chứng khoán biến động tốt hơn chỉ số Nifty (của thị trường chứng khoán Ấn Độ) trong sáu tháng đầu năm 2018, trong khi xét theo cơ sở năm thì chỉ có 6% nhóm quỹ này vượt trội hơn và trong 3 năm là 16%.

“Phân bổ theo ngành không quan trọng trong một thị trường mạnh khỏe, khi đó vấn đề chỉ là chọn cổ phiếu. Nhưng chọn ngành lại có xu hướng quan trọng hơn trong một thị trường yếu kém” ngân hàng môi giới này cho biết.

Dựa trên dự báo thận trọng của mình đối với thị trường Ấn Độ, Ngân hàng Merrill Lynch cho rằng có lẽ đã đến lúc các nhà đầu tư Ấn Độ tăng cường tập trung vào đầu tư theo phương pháp ‘top-down’.

Kalpen Parekh, Chủ tịch Quỹ Tương hỗ DSP BlackRock, cho biết sự hoạt động kém hiệu quả gần đây của một số chương trình của riêng DSP là do đang nắm giữ một số cổ phiếu dược phẩm và IT dẫn đầu trong khâu xuất khẩu. Thông tin này phần nào xác nhận ý kiến cho rằng, thị trường của những mặt hàng này đang rơi vào tình trạng yếu kém.

BofA-ML hiện đang đầu tư nhiều vào Ấn Độ ở những ngành như hàng tiêu dùng không thiết yếu, tài chính và công nghiệp, trong khi đó ít đầu tư vào ngành chăm sóc sức khỏe và IT. Ngân hàng này cũng đã cắt giảm bớt các khoản đầu tư để lui về vị thế trung lập trước ngành hàng thiết yếu.

Theo một nghiên cứu của Motilal Oswal Securities, vào cuối tháng 5, các ngành có số lượng ít nhà đầu tư nắm giữ cố phiếu là công nghệ (16 quỹ under-owned), tiêu dùng (15 quỹ under-owned), ngân hàng tư nhân (14 quỹ under-owned), dầu khí (14 quỹ under-owned), và dịch vụ điên nước – HHDV công cộng (13 quỹ utilities). Đây là một số lĩnh vực mà các quỹ tương hỗ trong nước đầu tư ít hơn ít nhất 100 điểm cơ bản (1%) so với tỷ trọng của các ngành này trong chỉ số BSE200.

“Trên cơ sở hàng tháng, tỷ trọng đầu tư vào ngành tài chính, công nghệ, tiêu dùng và dầu đã tăng lên, trong khi ngành hàng tư liệu sản xuất, chăm sóc sức khỏe, hàng hóa tự động, kim loại, cơ sở hạ tầng, xi măng, dịch vụ điên nước, viễn thông, bất động sản và hóa chất thì được giảm bớt”, Motilal Oswal Securities cho biết trong một lưu ý.

Vân Anh – Theo indiatimes