Các Nhà Phân Tích Nghĩ Gì Về Tăng Trưởng Lợi Nhuận Của Boeing

0

Khả năng sinh lời ổn định trước mắt của Boeing đã đem lại cho các nhà phân tích dự đoán khả năng tăng trưởng ở mức lạc quan là 9.13% trong năm tới. Tuy nhiên, hãy cùng dừng lại và đánh giá nhận định này

Những ai đang đầu tư vào cổ phiếu cần suy ngẫm về các nhân tố nòng cốt đưa đến dự đoán này, khi khoản thu về xác định bởi các cổ đông có thể khác hơn trong tương lai nếu như các giả thuyết nền tảng không được nhận thấy. Để giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ, bài viết này sẽ giải thích sự tăng trưởng lợi nhuận biên của Boeing (BA) nhằm chỉ ra các nhân tố chính bao gồm doanh thu và chi phí đã góp phần đem lại con số dự đoán này, và ý nghĩa của nó với đối thủ cạnh tranh cùng ngành.

TÌM HIỂU VỀ KHOẢN TIỀN LỜI TỪ BA QUA LỢI NHUẬN BIÊN

Ở tầm nhìn quản trị, khả năng kiếm lời qua nỗ lực bán hàng có thể đóng vai trò quan trong trong việc quyết định giá trị thu về của các cổ đông. Nắm được phần đóng góp của các khoản thu chính có khả năng chuyển thành lợi nhuận ròng sẽ giúp đánh giá khả năng này khi chọn ra các nhân tố sinh lời, và có thể được tính thông qua lợi nhuận biên.

Cách tính lợi nhuận biên:

Lợi nhuận biên = Thu nhập ròng / Tổng doanh thu

LNB =9.09 tỷ / 94.81 tỷ = 9.59%

Trong 5 năm trở lại đây, con số này liên tục mở rộng, do mức tăng thu nhập ròng trung bình 9.62% đang cao hơn mức tăng tổng doanh thu trung bình 4.78%, cho thấy mức tăng doanh thu kỳ trước đã thêm vào phần tăng trưởng được chuyển thành khoản lời. Con số lợi nhuận biên 9.59% có thể vẫn còn tiếp tục dịch chuyển, hàm ý việc quản lý chi phí đang được cải thiện cùng với tăng phần doanh thu đã đóng góp cho mức tăng lợi nhuận biên này.

CÓ THỂ THẤY GÌ QUA CÁC DỰ ĐOÁN TRONG TƯƠNG LAI?

Lợi nhuận biên đang được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, với mức tăng dự báo 5.58% doanh thu hàng năm và 9.68% lợi nhuận ròng. Điều này cho thấy mức lãi thu về trong tương lai sẽ tăng lên qua việc sử dụng hiệu quả các chi phí cùng với tăng lợi nhuận, sẽ làm tăng mức lợi nhuận ròng tích lũy được giữ lại từ mức tăng doanh thu dự tính. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải tính đến việc gia tăng lợi nhuận biên sẽ có những tác động khác nhau đến tiền lãi thu về và phần lãi chịu tác động của các nhân tố nền tảng. Điều này cần có sự nghiên cứu sâu hơn.

Trong rất nhiều tình huống, việc phân tích lợi nhuận biên của một công ty trong bối cảnh của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực có thể đem lại nhiều thông tin hữu ích. Trong trường hợp của Boeing, tăng lợi nhuận biên được dự đoán ngày càng mở rộng cùng với mức tăng của ngành công nghiệp máy bay và phòng không, trong khi tại cùng thời điểm, ROE ước tính của Boeing cao hơn mức chung của ngành ở con số 483.25% và 13.69%, mặc dù con số này cũng phản ánh mức dùng nợ của công ty này.

Điều này cho thấy các nhà phân tích ước tính mức thu về trên 1 đô la vốn chủ sở hữu đóng góp cao hơn mức chung của ngành do đóng góp của khoản doanh thu được phân tích từ lợi nhuận biên trong phần trước. Tuy nhiên, lợi nhuận biên sử dụng các số liệu trên báo cáo thu nhập doanh nghiệp có khuynh hướng chịu tác động của nhiều phương pháp kế toán khác nhau nên có thể làm sai lệch phân tích này. Đó là điều quan trọng khi tự phân tích lợi nhuận tương lai Của Boeing là vẫn cần phải thận trọng tính đến hiệu quả quản lý chi phí và các nhân tố đem lại mức tăng trưởng then chốt

Giang Trần – Theo Simplywall