“Những Lo Ngại Về Chiến Tranh Thương Mại Mỹ – Trung Là Thái Quá”

0
71
  • Jonathan Slone, CEO của hãng CLSA trong lĩnh vực môi giới và đầu tư, nói rằng lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc là "thái quá".
  • Ông cũng nói thêm rằng các nhà đầu tư đang bắt đầu hiểu rõ về “toàn cảnh những gì đang diễn ra phức tạp hơn là những âm thanh nhiễu mà chúng ta nghe được từ cuộc chiến tranh này”.