Cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ Ở Mỹ Sẽ Ảnh Hưởng Đến Nền Chính Trị Thế Giới Ra Sao?

0
385
  • Cả thế giới đang theo dõi từng diễn biến của cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.
  • Các nước đang chực chờ thu thập manh mối về ảnh hưởng trong tương lai của nền dân chủ Mỹ trên khắp thế giới, độ bền vững của chính quyền Trump và tác động có thể có của cuộc bầu cử giữa kỳ lên phong trào dân túy có xu hướng gia tăng trên toàn cầu.

Ít khi nào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ lại được theo dõi sát đến vậy trên khắp thế giới.