7 Bước Giúp Trader Chứng Khoán Mỹ Nhanh Chóng Chọn Được Mã Cổ Phiếu Để Đầu Tư Một Cách Ngon Lành!

161

7 bước giúp trader chứng khoán Mỹ nhanh chóng chọn được mã cổ phiếu để đầu tư một cách ngon lành!

1. Hãy chú ý tới vốn hóa trung bình và lớn

Các mã cổ phiếu tốt nhất thường là các công ty lớn, có doanh thu, lợi nhuận vững chắc và dòng tiền ổn định. Bởi vì các công ty này không còn mở rộng mạnh mẽ nên phần lớn thu nhập của họ có thể được trả lại cho các cổ đông dưới dạng .

cổ-phiếu-cổ-tức-traderviet-2. ​

Mặt khác, một công ty nhỏ hơn với mức tăng trưởng cao cần nhiều tiền mặt và nguồn lực hơn để phát triển và mở rộng kinh doanh hơn nên họ có ít tiền hơn để trả cổ tức cho cổ đông (nếu có).

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 50% trở lên

Nếu một công ty lớn, ổn định và không tìm cách tăng trưởng mạnh mẽ nữa, thì phần lớn lợi nhuận mà nó tạo ra sẽ được trả lại cho các cổ đông. Vì vậy, hãy tìm một công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức ít nhất 50% trở lên.

cổ-phiếu-cổ-tức-traderviet. ​

Nếu một công ty có tỷ lệ xuất chi thấp, hãy tự hỏi tại sao công ty đang giữ lại tiền mặt. Trừ khi họ có lý do chính đáng để làm như vậy.

3. Theo dõi hồ sơ cổ tức nhất quán

Công ty nên có một hồ sơ theo dõi việc trả cổ tức một cách nhất quán trong thời gian dài và ổn định. Sẽ là vấn đề nếu một công ty lớn, thành công và có lợi nhuận để chia cổ tức, nhưng lại chọn cách trả cổ tức đó một cách không nhất quán.

Nên kiểm tra để xem một công ty có mức trả cổ tức tăng trưởng liên tục trong 5-10 năm qua. Điều này cho thấy khi công ty phát triển ngày càng thành công, ban lãnh đạo cũng sẵn sàng chia sẻ thành quả lao động của mình với các cổ đông của họ.

4.Yếu tố cơ bản của công ty ổn định

Nhiều nhà đầu tư cổ tức có xu hướng bỏ qua các yếu tố cơ bản của một công ty. Họ chủ yếu tập trung vào số tiền cổ tức họ có được. Tuy nhiên suy nghĩ này là sai. Mặc dù tỷ suất cổ tức rõ ràng rất quan trọng đối với nhà đầu tư, nhưng việc xem xét đến sức khỏe của công ty là phần quan trọng không kém.

cổ-phiếu-cổ-tức-traderviet-3. ​

Một công ty với các yếu tố cơ bản xấu (ví dụ: doanh thu giảm, lợi nhuận, dòng tiền, v.v.) không thể duy trì để chi trả cổ tức trong dài hạn. Doanh thu và lợi nhuận càng ít thì mức cổ tức được chi trả có thể càng ít.

Một công ty có doanh thu và lợi nhuận giảm về lâu về dài sẽ thấy giá cổ phiếu giảm. Sự sụt giảm giá trị này sẽ ăn mòn vào bất kỳ khoản cổ tức nào của doanh nghiệp. Vì vậy, luôn luôn đảm bảo rằng công ty cổ tức mà bạn muốn đầu tư có các yếu tố cơ bản mạnh mẽ trong nhiều năm tới.

5. Công ty có CAPEX thấp

Là một nhà đầu tư cổ tức, bạn cũng sẽ thích đầu tư vào một công ty có chi phí vốn thấp – capital expenditure (CAPEX). Một công ty có CAPEX cao có nghĩa là nó phải liên tục tái đầu tư lợi nhuận của mình trong việc duy trì hoạt động kinh doanh, phần tiền còn lại được phân phối bằng hình thức cổ tức.

Ví dụ, các hãng hàng không có CAPEX rất cao vì họ cần liên tục bảo trì máy bay của mình và nâng cấp chúng lên các mẫu mới hơn sau một số năm nhất định.

Vì vậy, hãy tìm một công ty mà có thể duy trì/phát triển hoạt động kinh doanh với mức vốn tối thiểu.

6. Công ty có dòng tiền tự do ổn định

Cuối cùng, một công ty phải có tiền mặt (không chỉ lợi nhuận) để có thể trả cổ tức cho các cổ đông. Ngay cả khi một công ty có lợi nhuận nhưng nếu có dòng tiền tự do âm hoặc không mang tính nhất quán, nó sẽ gặp khó khăn khi trả cổ tức ổn định.

cổ-phiếu-cổ-tức-traderviet-4. ​

Một công ty nhỏ hơn đang tìm cách phát triển có thể có dòng tiền tự do âm khi mở rộng kinh doanh. Nhưng một công ty lớn, ổn định, thống trị ngành công nghiệp của nó sẽ tạo ra được lượng tiền mặt hàng năm.

7. Năng suất phải đánh bại lãi suất phi rủi ro

Tỷ suất cổ tức mà bạn nhận được sẽ đánh bại tỷ lệ phi rủi ro của quốc gia bạn cư trú. Tỷ lệ phi rủi ro là tỷ lệ hoàn vốn thấp nhất về mặt lý thuyết bạn có thể nhận được trong một khoảng thời gian.

Ở Mỹ, nếu bạn có kế hoạch đầu tư tiền của mình trong mười năm, thì lãi suất phi rủi ro thường dựa trên lợi tức của Trái phiếu chính phủ kì hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 2.3%.

Nếu tỷ suất cổ tức của bạn không thể đánh bại lãi suất phi rủi ro, bạn cũng có thể đặt phần tiền của bạn vào Quỹ Phòng xa Trung ương – Central Provident Fund- CPF, vì bạn sẽ ít gặp rủi ro hơn khi đầu tư vào cổ phiếu.

Theo traderviet