Có Nên Mua Cổ Phiếu Visa Inc. (NYSE: V)?
Có Nên Mua Cổ Phiếu Visa Inc. (NYSE: V)?

Đánh giá giá giao dịch thị trường

Cổ phiếu Visa thuộc lĩnh vực và đóng cửa ở mức 168,86 đô la, giảm 4.82% so với lúc mở cửa.

Các điểm chính về giao dịch

Vai trò kỹ thuật của Biên độ Chính xác Trung bình (ATR)

Biên độ Chính xác Trung bình (ATR) là chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường độ biến động của thị trường bằng cách chia nhỏ toàn bộ biên độ giá tài sản trong kỳ đó. Cụ thể, ATR là thước đo mức biến động do nhà kỹ thuật thị trường J. Welles Wilder Jr. nêu ra trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems.” ATR của Visa Inc. ở mức 3,28, trong khi đó hệ số Beta bằng 0,98. Beta đo lường mức biến động của cổ phiếu so với thị trường. Thị trường có beta bằng 1,0. Các cổ phiếu riêng lẻ được xếp hạng theo mức chênh lệch với thị trường.

Mức trung bình động số học của cổ phiếu Visa

Mức trung bình động đơn giản (SMA) rất dễ tính và SMA20 chủ yếu đánh giá các xu hướng chính. Mức trung bình động 50 ngày phản ứng nhanh hơn với dịch chuyển giá so với mức trung bình động 200 ngày. Trong khi đó, những người theo dõi xu hướng dài hạn thường sử dụng SMA200. Hầu hết các cổ đông sẽ để ý đến việc giá cổ phiếu cắt trên hay dưới mức trung bình này để cho biết cổ phiếu đi lên hay đi xuống. SMA20 là ‘điểm dừng cuối cùng’ cho người giao dịch ngắn hạn. Visa Inc. cách mức trung bình động đơn giản 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày lần lượt là -6,25%, -2,65% và 10,58%.

Khối lượng và khối lượng trung bình của cổ phiếu

Khối lượng giao dịch của Visa Inc. là 16112236 cổ phiếu, so với khối lượng trung bình hàng ngày 6,85 triệu cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu hoặc giao dịch liên quan đến hoạt động tổng thể của cổ phiếu hoặc thị trường trong khoảng thời gian nhất định.

Mức sở hữu của tổ chức / cổ đông nội bộ

Mức sở hữu cổ phiếu V của tổ chức hiện bằng 96,90% trong khi mức sở hữu nội bộ là 0,10%. Mức sở hữu của tổ chức cho biết quyền sở hữu trong công ty của các hiệp hội, quỹ hưu trí hay quỹ quyên tặng. Mức xếp hạng trung bình cho cổ phiếu của các chuyên gia có kinh nghiệm là 1,80 sau khi nghiên cứu đồng thuận. (Thang xếp hạng: 1,00 Rất nên mua, 2,00 Nên mua, 3,00 Nên giữ, 4,00 Nên bán, 5,00 Rất nên bán).

Tại sao Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) lại quan trọng cho cổ phiếu Visa Inc.?

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) là một phần lợi nhuận của Visa Inc. được phân bổ cho mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. EPS được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa thu nhập ròng của công ty và cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi, sau đó chia kết quả cho số cổ phiếu đang lưu hành trung bình. EPS của V bằng 5,00, tăng trưởng EPS năm nay đạt 58,30%. Do đó, công ty có mức tăng trưởng EPS 15,95% cho năm sắp tới.

Chỉ báo Hiệu quả cho biết điều gì?

Về cơ bản, cổ phiếu có mức thu nhập trên dự phòng tăng mạnh sau đó là khoản đầu tư tốt để tiếp tục. Con số của V cho thấy mức hiệu quả quý 4,05%, hiệu quả 6 tháng 19,34% và hiệu quả từ đầu năm đến nay 27,98%. Giá cổ phiếu tăng 7,73% so với mức đáy 50 ngày và giảm 8,26% so với mức đỉnh 50 ngày. Tính đến hiện tại, cổ phiếu V có P/S, P/E và P/B lần lượt là 16,63, 33,81 và 12,48. Tỉ số P/Tiền mặt được định giá ở mức 33,15.

Vai trò quan trọng của Mức biến động

Mức biến động là chỉ số thống kê đo lường mức phân tán lợi nhuận cho cổ phiếu hay chỉ số thị trường nhất định. Trong hầu hết các trường hợp, biến động càng cao, thì cổ phiếu càng rủi ro. Cổ phiếu Visa Inc. có mức biến động 2,58% trong tuần và 1,48% trong tháng.

Giá trị mục tiêu cho nhà đầu tư

Giá mục tiêu cho nhà đầu tư biết thông tin khảo sát cổ phiếu trong đó trader muốn mua hay bán cổ phiếu. Giá mục tiêu là giá mà trader dự đoán người mua sẽ mua sản phẩm. Giá mục tiêu trung bình của nhà phân tích cho cổ phiếu là 200,20 đô la.

Độ dao động đà giá – Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) là độ dao động đà giá đo lường tốc độ và sự thay đổi của dịch chuyển giá. RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. RSI được coi là quá mua khi trên 70 và quá bán khi dưới 30. Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) hiện tại của cổ phiếu bằng 32,94.

xem thêm : VISA INC., (NYSE: V) – QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ AN TOÀN DÀNH CHO BẠN

 

Thu Hằng – Theo newssmooth