EBAY Vs AMZN: Đâu Là Cổ Phiếu Giá Trị Nên Chọn?

60

Nhà đầu tư quan tâm đến các cổ phiếu thương mại điện tử đều biết tới eBay (EBAY) và Amazon (AMZN). Nhưng trong 2 cái tên này, đâu là lựa chọn tốt nhất dành cho nhà đầu tư cổ phiếu giá trị? Hãy cùng đánh giá nhanh.

Có nhiều cách để tìm kiếm CP giá trị, một trong số đó là chọn mã nào đáp ứng được 2 tiêu chí, cao và điểm Giá trị ấn tượng trong thang điểm Style Scores. là một trong những thang chấm điểm đã được chứng minh tính hiệu quả, hướng tới các công ty có lợi nhuận ước tính được điều chỉnh tăng. Trong khi đó, thang điểm Style Scores đánh giá các cổ phiếu theo từng chiến lược đầu tư khác nhau (giá trị hoặc kỹ thuật,…)

Hiện tại, eBay có xếp hạng Zacks #2 (Mua), Amazon có xếp hạng Zacks #3 (Giữ). Hệ thống chấm điểm này đề cao những công ty có ước tính lợi nhuận được các nhà phân tích điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây, vậy nên, nhà đầu tư có lẽ sẽ hài lòng khi biết rằng dường như eBay đang có triển vọng lợi nhuận ngày càng tươi sáng.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cổ phiếu giá trị không chỉ quan tâm tới tiêu chí này.

Nhà đầu tư theo phong cách này phân tích một loạt các thước đo thử nghiệm truyền thống để tìm kiếm những mã cổ phiếu mà họ tin rằng hiện đang bị định giá thấp.

Danh mục CP Giá trị của Finance.yahoo đề cao các cổ phiếu đang bị định giá thấp, xét theo một loạt các thước đo quan trọng, bao gồm hệ số P/E, P/S, lợi tức, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, và nhiều thước đo các yếu tố căn bản khác đã được nhà đầu tư giá trị sử dụng nhiều năm qua.

EBAY hiện có P/E dự phóng 13,57 trong khi hệ số này của AMZN là 122,02. Lưu ý rằng EBAY có là 1,09. Thước đo này tương tự với hệ số P/E, nhưng tính tới tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng của công ty. AMZN hiện có PEG là 5,09. Một thước đo giá trị đáng chú ý khác là P/B, EBAY hiện là 13,95 trong khi AMZN hiện là 18,41. Hệ số P/B dùng để so sánh giá trị thị trường của một cổ phiếu với giá trị sổ sánh của cổ phiếu đó, bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ.

Đây chỉ là một vài thước đo để trang finance.yahoo chấm EBAY điểm B và Amazon điểm F.

Rõ ràng, EBAY đang tỏ ra hấp dẫn hơn AMZN nhờ triển vọng lợi nhuận vững chắc, và hiện là một cổ phiếu đáng mua hơn theo nhiều thước đo khác nhau.

>> Xem thêm: Phân Tích Tầm Quan Trọng Của Cổ Phiếu Cổ Tức

 
 

Vân Anh – Theo Yahoo Finance