Nên Mua Hay Bán Cổ Phiếu APPLE Hôm Nay ?

450
Nên Mua Hay Bán Cổ Phiếu APPLE INC. (AAPL)?
Cổ Phiếu APPLE INC. (AAPL)

Cổ phiếu Apple hôm nay. (NASDAQ:AAPL) tăng 0,59% từ mức giá đóng cửa gần nhất khi so với mức giá đỉnh 1 năm là 233,47 đô la, giảm 15,16%. Trong khi đó AAPL tăng 3,66% trong 5 phiên giao dịch gần đây.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) có đáng được đầu tư? 

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) có tỷ số giá trên thu nhập trên tỷ số trung bình, gấp 17,38 lần mức tăng thu nhập hiện tại.

Hiệu quả thị trường của AAPL 

Cổ phiếu AAPL tăng 3,66% trong tuần với mức tăng hàng tháng là 16,98% và mức hiệu quả hàng quý là 4,49%. Trong khi đó, mức hiệu quả hàng năm đạt 9,52%. Mức trung bình động đơn giản trong 20 ngày qua là 4,29% cho cổ phiếu AAPL và trong 200 ngày qua là 7,54%.

Ý kiến nhà phân tích về Cổ Phiếu APPLE hôm nay. (NASDAQ:AAPL) 

Nhiều hãng môi giới đã nộp báo cáo cho cổ phiếu AAPL. Cascend Securities lặp lại mức xếp hạng “Nên mua” cho AAPL. Giá mà Cascend Securities dự kiến cho AAPL trong kỳ sắp tới là 240 đô la dựa trên báo cáo nghiên cứu xuất bản ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Mặt khác, Deutsche Bank nêu trong báo cáo nghiên cứu rằng họ dự kiến AAPL đạt mức giá 205 đô la. Mức xếp hạng họ đưa ra cho cổ phiếu AAPL là “Nên giữ” theo báo cáo ngày 20/06/2019.

JP Morgan đưa ra mức xếp hạng “Tỷ trọng đầu tư cao” cho AAPL và giá mục tiêu 233 đô la trong báo cáo ngày 17/06/2019. Cổ phiếu AAPL cách mức trung bình động 50 ngày 4,47%. Sau khi đợt chao đảo trên thị trường khiến AAPL chạm đáy trong 52 tuần trước, Apple Inc. đã không thể phục hồi. Hiện cổ phiếu này lỗ 13,17% trong cùng kỳ.

Mức biến động của cổ phiếu là 1,72%. Tuy nhiên, trong 1 tháng qua, mức biến động đã tăng 1,38%, trong khi cổ phiếu cách mức trung bình động 20 ngày +12,85%. Ngược với mức trung bình động trong 50 ngày qua, cổ phiếu giảm 0,88% ở hiện tại.

Trong 5 phiên giao dịch gần đây, AAPL tăng 3,66%, thay đổi mức trung bình động trong 200 ngày thành mức giảm tổng số 10,46% so với mức trung bình động 20 ngày là 195,54 đô la. Ngoài ra, Apple Inc. có mức thay đổi 28,52% trong 1 năm qua với xu hướng giảm lãi nhiều hơn.

Giao dịch nội bộ của cổ phiếu AAPL 

Các báo cáo cho thấy có nhiều giao dịch nội bộ tại Apple Inc. (AAPL). LEVINSON ARTHUR D bán 35.000 cổ phiếu với giá 210,86 đô la vào ngày 03/05. Sau giao dịch, Rushing hiện sở hữu 1.133.283 cổ phiếu Apple Inc., trị giá 7.380.100 đô la theo giá đóng cửa gần đây nhất.

WILLIAMS JEFFREY E, COO của Apple Inc., bán 56.411 cổ phiếu với giá 210,36 đô la vào ngày 02/05. WILLIAMS JEFFREY E hiện nắm giữ 108.209 cổ phiếu, trị giá 11.866.355 đô la theo giá đóng cửa gần đây nhất.

Các yếu tố cơ bản của Cổ Phiếu APPLE hôm nay

Mức lợi nhuận hiện tại là +26,73 cho biên lợi nhuận hoạt động hiện tại và +38,37 cho tổng biên lợi nhuận. Biên lợi nhuận ròng cho Apple Inc. ở mức +22,40. Tổng giá trị lợi nhuận vốn ở mức 30,14, trong khi lợi nhuận vốn đầu tư là 27,55. Lợi nhuận vốn chủ sở hữu có giá trị 51,30%, với 16,00% cho lợi nhuận tài sản.

Cơ cấu vốn của Cổ phiếu Apple hôm nay (AAPL) tạo ra 106,85 điểm cho tỷ số nợ trên tổng vốn chủ sở hữu. Tỷ số tổng nợ trên vốn là 51,66. Tổng nợ trên tài sản bằng 31,30 với tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu là 87,48 và nợ dài hạn trên vốn là 42,29.

Giá trị EBITDA ở mức +16,28 tỉ với tổng nợ trên EBITDA có giá trị 1,42. Giá trị Doanh nghiệp trên doanh số là 3,73 với giá trị nợ trên doanh nghiệp là 0,10. Mức luân chuyển phải thu cho Apple Inc. là 6,28, trong khi tổng luân chuyển tài sản là 0,72. Tỷ số tính thanh khoản dường như khá hấp dẫn cho nhà đầu tư ở mức 1,12.

Thu Hằng – Theo newsheater