ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDS-B): Cổ Phiếu Hot Cần Để Mắt

51

Giá -B giảm 1,6% trong 30 ngày qua, tăng 8,46% từ đầu năm đến nay. Những ngày vừa qua tình hình tương đối khả quan với này. Giá của nó tăng 3,11% so với tuần trước. Mức giá mục tiêu 12 tháng dành cho mã này là 80,25 USD.

ROE của plc (NYSE: RDS-B) khoảng 0%. Các nhà phân tích chứng khoán dự đoán EPS của công ty trong năm năm tới sẽ giảm -7,1% mỗi năm, sau khi giữ nguyên trong năm năm qua. Cổ phiếu này đang có xu hướng đi lên. Nó cách mức SMA 20 ngày một khoảng +0,11%, cách SMA 50 ngày +0,47% và đường SMA 200 ngày 0,3%. Tỷ lệ cổ phiếu plc trong tay các nhà đầu tư tổ chức là 0%. 67 nhà đầu tư tổ chức đã nhảy vào mua mới cổ phần của plc (RDS-B), 323 tổ chức mua thêm, 272 tổ chức giảm vị thế đối với cổ phiếu này và 53 tổ chức không còn chút cổ phần nào trong công ty này.

Thu Trang – Theo gvtimes