Visa Inc. (NYSE:V): Viên Kim Cương Quý Trong Nhóm Cổ Phiếu Cổ Tức

542

Các nhà phân tích phía bán dự đoán này sẽ đạt mức giá 180,49 đô la trong 12-18 tháng tới.  Đây là mức tăng mạnh cho mốc 160,21 đô la gần đây.  Trên cơ sở đồng thuận, các nhà phân tích có mức xếp hạng Mua/Bán 1,70, theo thang điểm từ 1 đến 5 trong đó 1 là Rất nên mua và 5 là Rất nên bán. Có nhiều yếu tố tác động lên tình trạng hoạt động của công ty. Đó là lý do vì sao việc giao dịch đôi khi có thể là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Vì luôn có nhiều điều cần tính đến, gần như không thể đưa ra một công thức sẽ đánh bại thị trường liên tục. Ngay cả sau khi kiểm tra mọi dữ liệu và con số liên quan, nhà đầu tư vẫn phải đánh giá thông tin và xác định nên làm gì với nó. Biết cách sử dụng thông tin về các công ty đã lên sàn có thể tạo ra điểm khác biệt giữa khoản lãi lớn và các khoản lỗ trầm trọng.

Hãy xem xét hiệu quả hoạ động gần đây của cổ phiếu .  Trong 12 tháng qua, cổ phiếu có mức hiệu quả 21,43%.  Trong tuần cuối cùng của tháng, cổ phiếu này có mức hiệu quả 0,00%, 12,83% trong quý trước, và 10,31% trong 6 tháng qua.

Trong 50 ngày qua, cổ phiếu V giảm -3,34% so với mức đỉnh và cách 10,87% từ mức đáy.  V hiện cách mức đỉnh và đáy 52 tuần lần lượt  -3,34% và 31,75%.

Phân tích cơ bản kiểm tra các yếu tố tài chính của công ty như doanh số, dòng tiền, lợi nhuận và bảng cân đối kế toán.  Các con số này sau đó được xử lý để tạo ra các định giá về lý thuyết cho công ty.

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) là thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu. EPS cho phép dễ dàng so sánh thu nhập công ty với đối thủ cạnh tranh. EPS càng cao, thì lợi nhuận trên mỗi đồng đô la kiếm được từ vốn của nhà đầu tư càng lớn.  EPS của Inc. trong 12 tháng trước là 4,63. Cần so sánh EPS của họ với công ty khác trong lĩnh vực Tài chính.

Tỷ số Giá trên thu nhập (P/E) là mức giá cổ phiếu hiện tại chia cho thu nhập trên cổ phiếu hàng năm. P/E cho biết chi tiết cổ phiếu cần bao nhiêu năm thu nhập để bù lại giá trị của một cổ phiếu ở mức giá hiện tại. P/E là tỷ số vô cùng phổ biến được sử dụng để so sánh các định giá cổ phiếu với nhau. Tỷ số P/E của Visa Inc. là 34,61.

Các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến giá trị công ty. Họ sử dụng dữ liệu giá trước đây để theo dõi mô hình giá cổ phiếu nhằm dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.  Các nhà phân tích sử dụng các công thức và tỷ số phổ biến để hoàn thành việc này.

Các nhà giao dịch và đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán thường không có được điều đó một sáng một chiều. Họ mất nhiều năm kinh nghiệm để giao dịch thành công. Lượng dữ liệu có sẵn cho nhà đầu tư ngày nay là vô cùng lớn. Nhà đầu tư phải có khả năng tập trung vào thông tin và quyết định nên theo dõi và ưu tiên dữ liệu nào. Nhiều nhà đầu tư sẽ theo dõi đợt báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty. Khi các công ty bắt đầu báo cáo số liệu hàng quý, nhà đầu tư có thể lọc dữ liệu và đưa ra một số dự đoán về cách cổ phiếu hoạt động trong vài quý tới.

RSI (Chỉ số độ mạnh tương đối) của V là 50,54.  RSI là chỉ báo kỹ thuật về đà giá, so sánh quy mô tăng gần đây với quy mô lỗ gần đây và thiết lập các vị trí quá bán và quá mua.

Nhà đầu tư thường phân tích cổ phiếu để giúp xác định nên mua cổ phiếu nào và ở mức giá nào. Hai loại nghiên cứu cổ phiếu chính mà nhà đầu tư sử dụng là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Một số nhà đầu tư sẽ chỉ tìm hiểu các yếu tố cơ bản, trong khi những người khác lại theo dõi thông tin kỹ thuật. Nhiều người chọn kết hợp cả hai phương pháp này để hiểu toàn diện về cổ phiếu. Phân tích cơ bản bao gồm việc theo dõi dữ liệu công ty. Điều này có thể gồm việc tìm hiểu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và năng lực tổng thể của ban quản lý công ty. Những nhà phân tích cơ bản thường sử dụng các tỷ số tài chính để hiểu thông tin về công ty. Các nhà phân tích kỹ thuật lại tìm hiểu biểu đồ để xác định xu hướng. Nghiên cứu này thường không liên quan đến việc số liệu tài chính cơ bản của công ty ra sao, mà là cổ phiếu đang giao dịch như thế nào.

Thu Hằng – Theo hermannherald