AGNC Investment Corp., (NASDAQ: AGNC) Tiệm Cận Mức Rủi Ro

53

Tăng trưởng EPS là một con số quan trọng vì nó là manh mối cho biết về triển vọng tương lai của một công ty. Nó thường được biểu thị dưới dạng phần trăm và được gọi là “tốc độ tăng trưởng EPS”. Tăng trưởng EPS là một thước đo quan trọng cho thấy hiệu suất quản trị của một công ty, nó cho biết công ty đang kiếm được bao nhiêu tiền cho các nhà đầu tư hoặc cổ đông của mình, không chỉ từ lợi nhuận, mà còn từ việc phát hành cổ phiếu mới (điều này đặc biệt quan trọng khi tăng trưởng là kết quả của hoạt động mua lại).

AGNC Investment Corp., thuộc phân ngành Tài chính, ngành Đầu tư thế chấp. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty này là 10,52 tỷ USD. Vào ngày 21/02/2020 (Thứ Sáu), cổ phiếu AGNC giảm 1,83% và kết thúc phiên giao dịch với mức giá 19,26 USD.

Các hệ số về khả năng sinh lời (ROE, ROA, ROI):

Nhìn vào các hệ số cho thấy khả năng sinh lời của cổ phiếu AGNC, các nhà đầu tư sẽ thấy ROE, ROA, ROI của nó lần lượt có các giá trị như sau: -8,4%, -0,7% và 0%. Lợi nhuận trên tài sản (ROA) là một hệ số tài chính cho thấy phần trăm lợi nhuận mà một công ty kiếm được trên tổng nguồn lực của nó. Đây là một hệ số đo hiệu suất được sử dụng để ước tính hiệu quả của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau. Trong khi đó, ROI đo lường tỷ lệ thu nhập trên một khoản đầu tư liên quan đến chi phí đầu tư.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

EPS của AGNC hiện ở mức 1,16, tăng trưởng EPS của công ty này trong năm nay là -89,7%. Do đó, công ty dự kiến có tốc độ tăng trưởng EPS 2,02% trong năm tới.

Xác định các công ty có tăng trưởng EPS cao là điều vô cùng quan trọng. Một biểu hiện rõ ràng để phân biệt những công ty có lợi nhuận cao trên mỗi cổ phiếu là những công ty đó phải có tăng trưởng EPS ít nhất từ 5 đến 10 năm.

Mức giá mục tiêu trung bình mà các nhà phân tích dành cho cổ phiếu này là 18,34 USD, điểm xếp hạng trung bình của các nhà phân tích là 2,7.

Hệ số beta được sử dụng để đo lường sự biến động của cổ phiếu. Cổ phiếu này biến động 1,31% trong tuần và 1,23% trong tháng.

Cổ phiếu của AGNC Investment Corp. có hiệu suất hàng tuần là 0,73% và hiệu suất hàng tháng ở mức 4,9%. Hiệu suất hàng quý của nó là 11,33%, trong 6 tháng qua là 21,13% và từ đầu năm đến nay là 8,94%.

 

P/S, P/E, P/C và P/B/ SMA50, SMA 200:

Giá trên doanh thu (P/S) là chỉ số dùng để đánh giá giá cổ phiếu của một công ty so với doanh thu của nó. Hệ số này cho biết giá trị trên mỗi đô la doanh thu hoặc thuế của một công ty. Hiện tại, AGNC có giá trị P/S, P/E và P/B tương ứng là 3,6, 16,68 và 1,11. Các chỉ số P/E và P/B đều được các nhà đầu tư sử dụng thường xuyên để đo lường giá trị của công ty và tìm ra số lượng cổ phiếu hợp lý để mua vào.

Chỉ số giá/dòng tiền (P/Cash) của AGNC là 11,62. P/Cash là chỉ số đo lường giá cổ phiếu so với dòng tiền của công ty.

Đường trung bình động giản đơn (SMA):

Trung bình động giản đơn (SMA) là mức trung bình động số học, được tính bằng cách lấy tổng mức giá đóng cửa của cổ phiếu chia cho tổng số phiên. Cổ phiếu AGNC hiện cách đường trung động giản đơn 20 ngày một khoảng là 1,81%; cách đường trung động giản đơn 50 ngày một khoảng 5,48%; và cách đường trung động giản đơn 200 ngày một khoảng 12,77%. Mức giá hiện tại thấp hơn 45% so với mức đỉnh 52 tuần và cao hơn 45% so với mức đáy 52 tuần của cổ phiếu.

Thu Trang –  Theo nasdaqnewsfeed