Cập Nhật: Phân Tích Cổ Phiếu HSBC Holdings Plc (HSBC)

70

Xét tới khả năng sinh lời, biên lợi nhuận của là 27,10% và biên lợi nhuận hoạt động của nó là 56,60%. Gía cổ phiếu giảm 3,93% trong tuần trước. Giá cổ phiếu tăng 0,94% trong ba tháng vừa qua và giảm 15,74% trong một năm qua.

Trung bình xếp hạng mà các nhà phân tích dành cho cổ phiếu HSBC là 3 trên thang điểm 5. Điểm xếp hạng 3 tương đương với khuyến nghị ‘Nắm giữ’. Nếu số điểm xếp hạng của một cổ phiếu nằm trong khoảng từ 1 đến 2, nghĩa là cổ phiếu đó đáng ‘Mua’. Còn điểm xếp hạng 4-5 là tín hiệu ‘Bán’.

Giá cổ phiếu HSBC thấp hơn 2,69% so với mức trung bình động 20 ngày của nó. Tâm lý chung của thị trường đối với cổ phiếu này đã tạo ra một môi trường giao dịch có thể nói là bi quan.

Bức tranh cổ phiếu Citigroup so với mức trung bình động giản đơn 50 ngày của nó. Giá cổ phiếu thấp hơn 0,09% so với đường này. Nhìn bề ngoài, tưởng chừng như đường trung bình động 50 ngày càng đi lên cao thì chứng tỏ thị trường càng có xu hướng đi lên (và ngược lại, đường trung bình động 50 ngày càng thấp thì thị trường giảm điểm càng sâu). Song trên thực tế, điều ngược lại mới chính xác. Đường trung bình động 50 ngày được coi là đường chia tách, giúp phân biệt giữa một cổ phiếu khỏe mạnh và một cổ phiếu yếu ớt về mặt kỹ thuật. Hơn nữa, tỉ trọng những cổ phiếu nằm phía trên đường trung bình động 50 ngày giúp quyết định sức khỏe chung của thị trường. Nhiều trader trên thị trường cũng sử dụng các đường trung bình động để quyết định điểm mua vào và bán ra sao cho sinh lời. Cổ phiếu HSBC đang có xu hướng giảm, phản ánh qua những dao động gần đây của đường trung bình động giản đơn 200 ngày của nó. Giá cổ phiếu hiện tại đang thấp hơn 1,17% so với đường này. Dường như đường trung bình động giản đơn 200 ngày đang đi xuống. Nếu mức giá trung bình trong 200 ngày gần đây nhất di chuyển theo hướng đi lên, thì đó chính là thời cơ tốt để mua vào. Khi giá trung bình có xu hướng giảm và giá cổ phiếu tại thời điểm đó thấp hơn mức trung bình này, đó chính là lúc nên bán ra.

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI của cổ phiếu này hiện là 41,8. Ngưỡng quá mua vượt trên 70 và quá bán nằm dưới 30. Hệ số beta của cổ phiếu là 0,66. Khi hệ số beta của một cổ phiếu nhỏ hơn hoặc lớn hơn 1, có thể hiểu rằng độ biến động của cổ phiếu lần lượt nhỏ hơn hoặc lớn hơn thị trường chung. Đây là một hệ số quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Thu Trang – Theo stockmarketstop