Cổ Phiếu Baxter Có Thể Đem Tới Bao Nhiêu Lợi Nhuận Cho Nhà Đầu Tư?

71

Giới đầu tư có lẽ là đang lùng sục khắp các sàn giao dịch để tìm cổ phiếu đột phá tiếp theo. Tập trung vào mùa báo cáo tài chính sắp tới, các nhà đầu tư sẽ để mắt tới những tên tuổi có tiềm năng tăng giá. Xem xét kết quả kinh doanh của một công ty sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình hiện tại của công ty đó. Những công ty thường đánh bại ước tính sẽ được quan tâm nghiên cứu. Dành thời gian nghiên cứu đầy đủ các yếu tố cơ bản của một công ty sẽ giúp nhà đầu tư hoàn thiện từng mảnh ghép của bức tranh toàn cảnh. Dù nhiều nhà đầu tư không thích giao dịch sát mùa báo cáo tài chính, họ có thể sẽ chuẩn bị cho hậu quả của nó và lên kế hoạch để tiến hành một khi thị trường ổn định trở lại.

Hãy cùng xem xét dữ liệu biến động giá trong quá khứ của một cổ phiếu đáng chú ý sau. International Inc. (NYSE:) hiện có chỉ số giá 10 tháng là 1,02947. Chỉ số giá được tính bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại cho giá cổ phiếu mười tháng trước. Tỷ lệ lớn hơn một cho cổ phiếu đã thấy tăng giá trong giai đoạn này và ngược lại.

Xét trong các khoảng thời gian khác, chỉ số giá 12 tháng của BAX là 1,08763, 24 tháng là 1,37249 và 36 tháng là 1,67838. Thu hẹp quãng thời gian xuống ngắn hơn một chút, chỉ số giá 5 tháng là 1,15017, 3 tháng là 1.06134 và 1 tháng hiện là 0,95127.

Baxter International Inc. (NYSE: BAX) có Xếp hạng ERP5 hiện tại là 8828. Xếp hạng ERP5 có thể hỗ trợ các nhà đầu tư phát hiện ra các công ty đang bị định giá thấp. Bảng xếp hạng này sử dụng bốn hệ số, bao gồm tỷ suất Lợi nhuận, ROIC, P/B (Price to Book – Giá trị thị trường và giá sổ sách) và ROIC trung bình 5 năm. Với xếp hạng ERP5, nhìn chung thì có thể coi giá trị ERP5 càng thấp thì càng tốt.

Trong một số đánh giá giá trị khác, Baxter International Inc. (NYSE: BAX) hiện có điểm Giá trị Tổng hợp (Value Composite) là 58. Được phát triển bởi James James O’Shaughnessy, điểm VC sử dụng 5 hệ số định giá, bao gồm P/E, EBITDA trên EV, P/B và P/S (price to sales – giá trên doanh thu). VC có giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nói chung, một công ty có điểm gần 0 sẽ được coi là bị định giá thấp và ngược lại. Gộp với hệ số thứ 6 – lợi tức cổ đông, chúng ta sẽ có the Value Composite 2 – Giá trị tổng hợp 2, của Baxter hiện đang ở mức 46.

Về dữ liệu liên quan tới biến động của cổ phiếu Baxter International Inc. (NYSE: BAX), chúng ta có thể thấy rằng biến động 12 tháng hiện tại là 20,893400. Biến động 6 tháng là 21,440200 và 3 tháng là 16,394800. Dữ liệu biến động giúp đo lường mức độ dao động của giá cổ phiếu đã trong khoảng thời gian đã chọn. Mặc dù những thay đổi từng diễn ra trong độ biến động giúp dự đoán biến động trong tương lai của cổ phiếu, nhưng cần phải xét tới nhiều yếu tố khác có thể chi phối hành động giá trong khoảng thời gian đang xét.

Tỷ số thanh toán hiện thời

Tỷ số thanh toán hiện thời (Current Ratio) của Baxter International Inc. (NYSE: BAX) là 1,83. Hệ số này được các nhà đầu tư sử dụng để xác định xem một công ty có thể chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn hay không, so sánh tổng tài sản lưu động, thanh khoản cao so với tổng nợ phải trả ngắn hạn của công ty. Tỷ số thanh toán hiện thời cao cho thấy có thể công ty đang gặp khó khăn trong việc quản lý vốn lưu động của họ. Tỷ số thanh toán hiện thời thấp (khi các khoản nợ ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn) cho thấy có thể là công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các nghĩa vụ nợ trong ngắn hạn.

Điểm Hệ số Biên Lợi nhuận Gộp

Điểm Hệ số Biên Lợi nhuận Gộp (Gross Margin Score) được tính toán bằng cách Hệ số Lợi nhuận Biên và độ ổn định nói chung của công ty trong vòng 8 năm, được xác định nằm trong khoảng 1 đến 100 (với 1 là tốt nhất). Điểm số này của Baxter International Inc. (NYSE:BAX) là 35,00000. Công ty càng ổn định, điểm Gross Margin Score sẽ càng thấp và ngược lại.

Điểm M (Beneish)

M-Score, được giáo sư kế toán Messod Beneish giới thiệu, là một mô hình để phát hiện xem một công ty có thao túng số liệu về lợi nhuận của họ hay không. Baxter International Inc. (NYSE: BAX) có điểm M là -2,590314. Điểm M dựa trên 8 biến số khác nhau: Doanh thu hàng ngày dựa theo chỉ số phải thu, Chỉ số Hệ số Biên Lợi nhuận Gộp, Chỉ số Chất lượng Tài Sản (Asset Quality Index), chỉ số Tăng trưởng Doanh thu, Chỉ số Khấu hao, Chỉ số Chi phí Quản lý và Chi phí Chung, Chỉ số Đòn bẩy và chỉ số Tổng Chi phí Trích trước trên Tổng tài sản. Điểm cao hơn -1,78 cho thấy có thể công ty đang thao túng số liệu của họ.

Điểm F Piotroski

Piotroski F-Score là một hệ thống tính điểm từ 1-9 đo lường sức mạnh tài chính của công ty. Điểm số này giúp xác định xem một cổ phiếu có giá trị hay không. Điểm F Piotroski của Baxter International Inc. (NYSE: BAX) là 6. Điểm 9 cho thấy một cổ phiếu có giá trị cao, trong khi điểm 1 cho thấy cổ phiếu đó có giá trị thấp. Piotroski F-Score được tính bằng tỷ lệ hoàn vốn của tài sản (ROA), tỷ lệ hoàn tiền trên tài sản (CFROA), thay đổi trong ROA và chất lượng của lợi nhuận.

Vân Anh – Theo hermannherald