Cựu CEO Công Ty eBay Ra Đi Với Số Tiền 57 Triệu Đô La

28

Theo một báo cáo nộp cho SEC, vào năm ngoái, Cựu giám đốc điều hành công ty eBay Devin Wenig đã ra đi với số tiền 57 triệu đô la. Trong đó, 780.769 đô la là tiền lương và 40 triệu đô la được phân loại là “các khoản trợ cấp khác”.

Cựu CEO Công Ty eBay Ra Đi Với Số Tiền 57 Triệu Đô La

Wenig đột ngột rời công ty vào ngày 24 tháng 9 trong bối cảnh mơ hồ. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty eBay Thomas Tierney nói về “một số cân nhắc”, và trong một tweet, Wenig nói rằng ông “hiện không cùng quan điểm” với Hội đồng quản trị. (Bản thân Tierney cho biết sẽ rời khỏi Hội đồng quản trị eBay vào tháng 6, ông giữ chức Giám đốc điều hành công ty từ năm 2003 và Chủ tịch từ năm 2015.)

Một số điều khoản chính

Dù Wenig rời đi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hồ sơ hôm 20/05 cho thấy Hội đồng quản trị công ty eBay coi sự ra đi của công là “chấm dứt vô cớ” theo đánh giá các điểu khoản trong thỏa thuận lao động (Letter Agreement) ông ký năm 2014 với công ty, đôi khi được gọi là các điều khoản của Golden Parachute. Những điều khoản này được đề cập trong hồ sơ như sau:

“Các khoản chi trả theo Thỏa thuận Thư bao gồm: (i) hai lần mức lương cơ bản hàng năm tương đương 2.000.000 đô la; (ii) hai lần số tiền thưởng dự kiến hàng năm tương đương 4.000.000 đô la; (iii) một phần tiền thưởng được chia theo tỷ lệ theo Chương trình Thưởng Khuyến khích người lao động của eBay (eIP).

Theo đó ông Wenig sẽ nhận được (tính theo khoản trợ cấp đủ điều kiện theo eIP tính tới ngày làm việc cuối cùng) 1.819.192 đô la cho năm tài chính 2019; (iv) số tiền 5,849,674 đô la, là giá trị quy ra tiền của các khoản thưởng RSU còn lại được trao theo Letter Agreement và (vi) số tiền 27.357.280 đô la là giá trị quy ra tiền của các khoản thưởng PBRSU còn lại theo Letter Agreement và (vi) số tiền 545.228 đô la là giá trị quy ra tiền của các khoản cổ tức đi kèm với khoản thưởng vốn góp theo Letter Agreement”.

Báo cáo tỷ lệ chi trả của công ty eBay

Báo cáo này cũng đã liệt kê ra các khoản chi phí dưới đây như một phần trong số tiền trợ cấp cho Wenig trong năm 2019:

– Chi phí an ninh tại nhà: 4.260 đo la

– Dịch vụ đưa đón bảo vệ: 26,303 đô la

– Sử dụng máy bay cá nhân: 230,904 đô la

Báo cáo này cũng cho thấy tỷ lệ chi trả (Pay ratio) cho CEO của công ty eBay. Tổng các khoản trợ cấp của eBay cho người lao động trong năm 2019 là 130.636 đô la. Hội đồng quản trị đã chọn cách không tính gộp các khoản trợ cấp của Wenig và hồi quy cả năm số tiền trợ cấp cho Schenkel trong qua trình ông này đảm nhiệm vai trò CEO từ giữa kỳ. Thay vào đó, hãng dùng tổng số tiền thực trả cả năm cho Schenkel là 17.647.255 đô la – bao gồm gần 9 tháng làm Giám đốc tài chính.

Tỷ lệ tổng số tiền trợ cấp cả năm cho Schenkel trên tổng số tiền trợ cấp cả năm cho nhân viên trung bình là 135:1. Trong năm 2018, tỷ lệ này là 152.

Dựa vào thông tin được cung cấp trong báo cáo, có thể thấy Devin Wenig đã nhận được khoản trợ cấp gấp 438 lần tổng số tiền trợ cấp hàng năm cho nhân viên trung bình vào năm 2019.

Đáng lưu ý rằng tổng số tiền trợ cấp trung bình cả năm cho nhân viên công ty eBay đã tăng hơn 9,26% trong năm 2019 lên 130,636 đô la, từ con số 119,562 đô la trong năm 2018.

>> Xem thêm: Công ty eBay Có Thể Đánh Bại Amazon Trong Thị Trường Kỳ Lạ Này

Vân Anh – Theo ecommercebytes