Liệu Abbott (ABT) Có Tiếp Tục Đà Tăng Sau Mức Tăng 3,8% Kể Từ Báo Cáo Thu Nhập Gần Đây?

205

Abbott Laboratories lm2q6hwek8e3jreyb8v8ewqun3h7p112ofxlppsps8 - Liệu Abbott (ABT) Có Tiếp Tục Đà Tăng Sau Mức Tăng 3,8% Kể Từ Báo Cáo Thu Nhập Gần Đây?

Liệu xu hướng tích cực gần đây có tiếp tục cho đến tiếp theo hay sẽ bị nảy lại (pullback)? Trước khi tìm hiểu sâu các nhà đầu tư và nhà phân tích phản ứng ra sao gần đây, hãy xem qua gần đây nhất của họ để hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy quan trọng.

Abbott vượt qua kỳ vọng thu nhập Q3 với triển vọng EPS hẹp cho năm 2018

Abbott báo cáo thu nhập điều chỉnh quý 3 năm 2018 từ các hoạt động liên tục là 0,75 đô la/cổ phiếu, cao hơn một penny so với Ước tính Đồng thuận Zacks. Lợi nhuận sau thuế tăng 13,6% theo năm và ở phía trên trong phạm vi dự đoán 0,73-0,75 đô la của công ty. Thu nhập báo cáo từ hoạt động liên tục trong quý là 0,31 đô la/cổ phiếu, giảm 3,1% theo năm.

Doanh số toàn cầu quý 3 là 7,66 tỉ đô la, tăng 12,1% theo năm trên cơ sở báo cáo. Doanh thu thấp hơn một chút so với Ước tính Đồng thuận Zacks ở mức 7,67 tỉ đô la.

Trên cơ sở vốn có (điều chỉnh cho tác động hối đoái cũng như một số thương vụ mua lại và thoái vốn), doanh số tăng 7,8% theo năm trong quý báo cáo.

Thông tin chi tiết trong quý

Abbott có bốn phân khúc hoạt động: Bộ phận Dược phẩm Lâu đời (EPD), Thiết bị Y tế, Dinh dưỡng và Chẩn đoán.

Doanh số EPD giảm 0,9% trên cơ sở báo cáo (tăng 5,9% trên cơ sở vốn có) xuống 1,16 tỉ đô la. Bao gồm ảnh hưởng xấu 6,8% từ biến động tiền tệ. Doanh số trên các thị trường mới nổi chính giảm 2,1% theo năm với ảnh hưởng xấu 8,9% từ ngoại hối. Doanh số vốn có tăng 6,8% nhờ vào tăng trưởng 2 chữ số tại Ấn Độ và Trung Quốc.

Doanh số bộ phận Thiết bị Y tế tăng 8,4% trên cơ sở báo cáo lên 2,82 tỉ đô la. Doanh số vốn có tăng 9,8%.

Doanh số từ bộ phận Tim mạch và Điều biến thần kinh được cho là tăng 3,6% (tăng 4,8% trên cơ sở vốn có) với tăng trưởng 2 chữ số ở lĩnh vực Điện sinh lý và Cấu trúc tim. Trong lĩnh vực Điện sinh lý, tăng trưởng được dẫn đầu bởi hiệu suất cao từ công nghệ định vị tim và triệt rung nhĩ qua ống thông cũng như tăng trưởng mạnh của Thiết bị theo dõi tim mạch có thể chèn vào người (ICM) để xác nhận chẩn đoán của Abbott. Trong lĩnh vực Cấu trúc tim, tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhiều sản phẩm trong danh mục sản phẩm lớn của Abbott, bao gồm cả AMPLATZERPFO Occluder và MitraClip.

Doanh số dịch vụ Chăm sóc bệnh tiểu đường tăng 37,4% (tăng 39,8% trên cơ sở vốn có), thúc đẩy doanh số tiêu dùng liên tục cho FreeStyle Libre, hệ thống theo dõi đường huyết liên tục mang tính đổi mới của Abbott.

Doanh số Dinh dưỡng tăng 4% theo năm trên cơ sở báo cáo (tăng 6,1% trên cơ sở vốn có) lên 1,84 tỉ đô la. Doanh số Dinh dưỡng nhi khoa tăng 8,5% trên cơ sở vốn có. Doanh số Dinh dưỡng người lớn tăng 3,2% trên cơ sở vốn có.

Doanh số Chẩn đoán tăng mạnh 42,6% theo năm trên cơ sở báo cáo (tăng 7,5% trên cơ sở hoạt động tương đương) lên 1,82 tỉ đô la. Doanh số Chẩn đoán phòng thí nghiệm cốt lõi và Chẩn đoán điểm chăm sóc tăng lần lượt 8,1% và 4% trên cơ sở vốn có. Doanh số Chẩn đoán phân tử tăng 6,1% nhờ vào tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực xét nghiệm bệnh truyền nhiễm. Lĩnh vực Chẩn đoán nhanh ghi nhận doanh số 481 triệu đô la, thúc đẩy bởi đóng góp mạnh từ xét nghiệm tim mạch chuyển hóa.

Dự báo cả năm

Abbott đã thu hẹp dự báo thu nhập trên cổ phiếu đã điều chỉnh cho năm 2018. Thu nhập được điều chỉnh cho một số hạng mục xác định ròng cho cả năm từ hoạt động liên tục dự kiến nằm trong khoảng 2,87-2,89 đô la so với dự báo trước đây là 2,85-2,91 đô la. Ước tính Đồng thuận Zacks 2,88 đô la vẫn nằm trong khoảng dự báo này.

Công ty cũng đã cung cấp triển vọng thu nhập trên cổ phiếu đã điều chỉnh cho quý 4 năm 2018. Abbott dự kiến báo cáo thu nhập đã điều chỉnh từ các hoạt động liên tục trong khoảng 0,80-0,82 đô la. Mức đồng thuận 0,81 đô la nằm trong khoảng dự báo.

Ước tính dịch chuyển ra sao kể từ sau đó?

Trong tháng trước, các nhà đầu tư đã chứng kiến xu hướng đi xuống trong các ước tính mới.

Điểm VGM

Hiện tại, Abbott có Điểm tăng trưởng A, mặc dù Điểm xung lượng chỉ là B. Cổ phiếu được xếp hạng C về mặt giá trị, đẩy nó vào mức giữa 20% cho chiến lược đầu tư.

Nhìn chung, cổ phiếu Abbott có tổng Điểm VGM B. Nếu không tập trung vào một chiến lược, thì bạn có thể quan tâm đến điểm này.

Triển vọng

Nhìn chung ước tính đang theo xu hướng đi xuống cho cổ phiếu Abbott. Biên độ sửa đổi cho thấy dịch chuyển giảm giá. Đáng chú ý, Abbott có mức Xếp hạng Zacks là 3 (Nên giữ). Dự kiến sẽ có lợi nhuận đạt kỳ vọng cho cổ phiếu trong vài tháng tới.

Thu Hằng – Theo Yahoo Finance