Phân Tích Kỹ Thuật Cho Cổ Phiếu Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

178

Tăng trưởng trong 5 năm qua của ở mức 3,10%. Các nhà phân tích dự kiến tăng trưởng trong 5 năm tới của công ty là 6,48%. Biên độ chính xác trung bình (ATR) là thước đo biến độ do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems.” Chỉ báo biên độ chính xác là mức lớn nhất trong số: mức đỉnh hiện tại trừ mức đáy hiện tại, giá trị tuyệt đối của mức đỉnh hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó, và giá trị tuyệt đối của mức đáy hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó. Biên độ chính xác trung bình là mức trung bình động, thường là 14 ngày, của biên độ chính xác.

Tính thanh khoản

JNJ có mức vốn hóa thị trường 357,46 tỉ đô la với 2,67 tỉ cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, số cổ phiếu thả nổi là 2,65 tỉ cổ phiếu. Các nhà phân tích coi cổ phiếu này là ‘hoạt động tích cực’ do khối lượng giao dịch đạt 6.603.800 cổ phiếu so với mức khối lượng trung bình là 6,62 triệu cổ phiếu. Khối lượng Giao dịch Trung bình Hàng ngày (ADTV) cho biết hoạt động giao dịch so với tính thanh khoản của cổ phiếu. Khi Khối lượng Trung bình có xu hướng tăng lên, điều này cho thấy tính thanh khoản tăng cao.

Nhưng khi Khối lượng Trung bình thấp hơn, cổ phiếu có xu hướng rẻ do mọi người không muốn mua nó. Do đó, điều này có thể tác động đến giá cổ phiếu. Khối lượng tương đối của JNJ là 1,00. Khối lượng tương đối là chỉ báo tuyệt vời cần theo dõi kỹ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các chỉ báo khác, chỉ báo này phát huy tác dụng nhiều nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác và theo các khung thời gian khác nhau. Khối lượng tương đối càng cao, thì tính thanh khoản của cổ phiếu càng lớn, thu hẹp chênh lệch và cho phép bạn giao dịch ở quy mô lớn hơn mà không bị trượt giá quá nhiều.

Phân tích kỹ thuật và các thước đo độ biến động cho JNJ

Beta đo lường biến động hay rủi ro hệ thống của cổ phiếu hoặc khoản đầu tư so với thị trường nói chung. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình này tính toán mức lợi nhuận có thể dự đoán của tài sản dựa trên beta của nó và mức lợi nhuận thị trường có thể dự đoán. Beta còn được gọi là hệ số beta.

Beta bằng 1 cho thấy giá cổ phiếu dịch chuyển theo thị trường. Beta dưới 1 cho thấy cổ phiếu ít biến động hơn thị trường trên lý thuyết. Beta trên 1 cho thấy giá cổ phiếu biến động hơn thị trường trên lý thuyết. Giá trị beta của JNJ hiện là 0,65. Độ biến động trong tuần của JNJ là 2,23% và trong tháng là 1,59%. Bất kể bạn sử dụng thước đo nào, việc hiểu rõ khái niệm độ biến động và cách đo lường nó là điều cần thiết để đầu tư thành công. Cổ phiếu duy trì mức giá tương đối ổn định có độ biến động thấp. Khi đầu tư vào cổ phiếu biến động, cơ hội thành công và khả năng thất bại là như nhau.

Giá trị độ biến động được nhà đầu tư sử dụng nhằm đo lường mức biến động giá cơ bản và tỷ lệ thay đổi giá của JNJ. Biên độ chính xác trung bình (ATR) là loại chỉ báo chuyên biệt, có khả năng đánh giá độ biến động của cổ phiếu trên thị trường một cách hiệu quả.

có ATR 2,36. Cần theo dõi các chỉ báo kỹ thuật khác khi đánh giá triển vọng cho EQT. Tỷ số giá trên doanh số của JNJ trong 12 tháng trước là 4,38 và tỷ số giá trên giá trị sổ sách trong quý gần nhất là 6,03, trong khi đó tỷ số giá trên tiền mặt mỗi cổ phiếu cho quý gần nhất là 23,31. Tỷ số giá trên dòng tiền tự do của công ty trong 12 tháng trước là 40,47. Tỷ số nhanh của JNJ trong quý gần nhất là 1,10. Mức đề nghị trung bình của nhà phân tích cho cổ phiếu này là 2,30. Con số này dựa trên thang đo 1 đến 5 trong đó 1 là đề nghị Rất nên mua và 5 là đề nghị Rất nên bán.

Liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ cao?

Nhiều nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu có phần trăm sở hữu nội bộ cao với suy nghĩ khi cổ đông nắm quyền quản lý, họ sẽ hành động vì lợi ích riêng và tạo ra giá trị cổ đông trong dài hạn. Điều này phù hợp với lợi ích của cổ đông quản lý, do đó có lợi cho tất cả mọi người. Mặc dù về lý thuyết, điều này nghe có vẻ thật tuyệt, việc cổ đông nội bộ sở hữu tỷ lệ lớn cổ phần thực tế có thể dẫn đến kết quả ngược lại, một ban quản lý không có trách nhiệm vì họ luôn có thể giữ công việc của mình trong hầu như mọi trường hợp.

Mức sở hữu nội bộ của cổ phiếu Johnson & Johnson là 0,07%, trong khi mức sở hữu của tổ chức là 69,50%.

Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) đang ở mức nào?

Có lẽ đây là một trong các chỉ báo quan trọng nhất vì nó được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu trên thị trường tiền tệ. RSI được cho là đại diện cho hiệu quả gần đây nhất và hiệu quả trước đây của thị trường chứng khoán dựa trên khối lượng giá kết thúc của kỳ giao dịch hiện tại. RSI được thể hiện dưới dạng dao động đà giá, đánh giá tốc độ và phạm vi dịch chuyển giá theo chiều hướng. Đà giá biểu hiện cả tỷ lệ tăng và giảm của Giá trên thị trường chứng khoán. Sử dụng RSI, bạn có thể đánh giá đà giá dưới dạng phần trăm mức đóng cửa tăng giá và mức đóng cửa giảm giá. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu có các dịch chuyển khả quan trong thời gian nhanh chóng, thì nó có thể có RSI tăng hơn cổ phiếu. Vì vậy, nó có thể gây ra các dịch chuyển tiêu cực trên thị trường.

Chỉ số RSI thường được sử dụng nhiều nhất cho khoảng thời gian 14 ngày, đo theo thang đo từ 0 đến 100, với khối lượng đỉnh và đáy được đánh dấu lần lượt là 70 và 30. Các nhà giao dịch sử dụng cả khung thời gian dài hạn và ngắn hạn cho các mục đích tương ứng. Nó còn bổ sung thêm các biên độ đỉnh và đáy như từ 80 đến 20 và từ 90 đến 10. Xu hướng này ít lặp lại hơn.

Tuy nhiên, nó có thể gây ra các dịch chuyển tiêu cực trên thị trường. Nhìn chung, xu hướng trên thị trường chứng khoán dịch chuyển chậm nhưng chắc chắn.

JNJ thuộc lĩnh vực Y yế. Cổ phiếu có mức đỉnh và đáy 52 tuần lần lượt là -10,24% và 11,34%. Như vậy, cả các chỉ báo về giá và mức đỉnh 52 tuần đều cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng để đánh giá hướng đi giá cổ phiếu này.

Thu Hằng – Theo stockequity