Tại Sao Vodafone Group (VOD) Lọt Top 10 Cổ Phiếu Cổ Tức Quốc Tế An Toàn Nhất

66

201905021 nasdaq Vu Thu Trangvodafone Image - Tại Sao Vodafone Group (VOD) Lọt Top 10 Cổ Phiếu Cổ Tức Quốc Tế An Toàn Nhất

Theo ETF Finder trên Kênh ETF, Group plc là một công ty trực thuộc, chiếm 3,74% giá trị của Powershares International Achidevers ETF (PID). PID nắm giữ khối lượng trị giá 27.567.991 USD.

Vodafone Group plc (VOD) ghi tên mình vào danh sách “Dividend Channel International S.A.F.E. 10” là nhờ đáp ứng những tiêu chuẩn sau: S (Solid return) – Lợi nhuận bền vững: lợi suất cổ tức cao và các đặc tính DividendRank nổi bật; A (Accelerating amount) Giá trị không ngừng tăng lên: hi trả cổ tức nhất quán và có giá trị gia tăng theo thời gian; F (Flawless five year history) – lý lịch năm năm hoàn hảo- không bao giờ bỏ lỡ ước tính cổ tức hoặc giảm cổ tức; E (Enduring) – Bền bỉ: chi trả cổ tức ít nhất nửa thập kỷ.

Cổ tức hàng năm của Vodafone Group plc là 1,10 USD/cổ phiếu, hiện được trả nửa năm một lần. Ngày giao dịch không hưởng quyền gần nhất là 21/11/2018. Dưới đây là biểu đồ lịch sử chia cổ tức dài hạn của VOD, một yếu tố quan trọng giúp hãng lọt vào danh sách.  

201905021 nasdaq Vu Thu Trangvodafone Chart - Tại Sao Vodafone Group (VOD) Lọt Top 10 Cổ Phiếu Cổ Tức Quốc Tế An Toàn Nhất

VOD hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ Truyền thông, bên cạnh những tên tuổi nổi bật khác như Verizon Communications Inc (VZ) và AT & T Inc (T).

Thu Trang – Theo nasdaq