Tiềm Năng Lớn Cho Colgate-Palmolive Company (CL) Trong Dài Hạn

139

Trước khi đưa ra quyết định đối với cổ phiếu nào đó, các độc giả thường chú ý đến mức hỗ trợ và kháng cự. Giá được báo cáo gần đây nhất cho cổ phiếu Colgate-Palmolive Company () là 74,38 đô la. Hiện tại, Điểm kháng cự thứ nhất cho cổ phiếu này là 74,68 đô la và Điểm kháng cự thứ 2 là 74,99 đô la. Trong khi đó, cổ phiếu công ty có Mức hỗ trợ thứ nhất là 73,82 đô la và Mức hỗ trợ thứ 2 là 73,26 đô la. Cổ phiếu Colgate-Palmolive Company (CL) tăng 1,24 đô la, hay 1,70%, trong 5 ngày vừa qua. Trong cả tháng trước, cổ phiếu này tăng 1,33 đô la, hay 1,82%. Trong 3 tháng qua, giá cổ phiếu này tăng 5,61 đô la, hay 8,16%. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Colgate-Palmolive Company (CL) tăng 14,86 đô la, hay 24,97%.

Các chỉ báo dự đoán giá là công cụ hữu ích để xác định cổ phiếu nên mua có phải là lựa chọn thông minh để có lợi nhuận trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hay không. Đối với cổ phiếu Colgate-Palmolive Company (CL), 100% chỉ báo ngắn hạn cho thấy “Nên mua” cổ phiếu. Trong khi đó, 100% chỉ báo trung hạn cho thấy “Nên mua” cổ phiếu này. Nhìn xa hơn, 67% chỉ báo dài hạn cho thấy “Nên mua” cổ phiếu này.

Với 858.515.000 cổ phiếu đang lưu hành, công ty này hiện có mức vốn hóa thị trường 63.856.344.000 đô la. Colgate-Palmolive Company (CL) tạo ra doanh số hàng năm 15.544 triệu đô la, thu nhập ròng hàng năm đạt 2.400 triệu đô la. Cổ phiếu này có Tổng lợi nhuận 1 năm là 14,13%, Tổng lợi nhuận 3 năm là 0,46%, và Tổng lợi nhuận 5 năm 7,95%. Tăng trưởng cổ tức 5 năm là 24,81%, cổ tức gần đây nhất có giá 0,430 đô la/cổ phiếu vào ngày 17/04/2019. Tỷ suất cổ tức hàng năm là 2,31% và Tỷ lệ cổ tức hàng năm là 1,72.

Trong quý tài chính được báo cáo gần đây nhất (kết thúc vào ngày 19/03), Colgate-Palmolive Company (CL) báo cáo thu nhập 0,67 đô la/cổ phiếu. Tính trung bình, các nhà phân tích trên Wall Street dự kiến công ty báo cáo thu nhập 0,66 đô la/cổ phiếu, cho thấy mức chênh lệch 0,01 và mức bất ngờ 1,19%. Trong quý trước kết thúc vào ngày 18/12, thu nhập báo cáo đạt 0,74 đô la, cho thấy mức chênh lệch 0,01 từ ước tính đồng thuận trước đó (0,73 đô la/cổ phiếu), tức là mức bất ngờ 0,93%.

Trong quý tài chính  hiện tại, kết thúc vào tháng 06/2019, ước tính thu nhập trung bình là 0,72 đô la/cổ phiếu. Ước tính này đến từ 8 nhà phân tích trên Wall Street. Trong số các chuyên gia thị trường này, ước tính cao nhất là 0,74 đô la và ước tính thấp nhất là 0,71 đô la. Trong cùng quý năm ngoái, Colgate-Palmolive Company (CL) tạo ra thu nhập mỗi cổ phiếu là 0,77 đô la. Nếu nhà phân tích dự đoán đúng về thu nhập quý hiện tại, mức tăng trưởng sẽ là -6,49% .

Về giao dịch nội bộ, có 19 giao dịch mua (278.918 cổ phiếu) và 16 giao dịch bán (336.187 cổ phiếu) trong 3 tháng qua. Trong 6 tháng qua, có 23 giao dịch mua nội bộ (tổng cộng 285.471 cổ phiếu) và 33 giao dịch bán nội bộ (tổng cộng 445.978 cổ phiếu). Trong cả năm qua, có 44 giao dịch mua nội bộ (1.540.386 cổ phiếu) và 67 giao dịch bán tháo (1.669.321 cổ phiếu).

Về tính thanh khoản, Colgate-Palmolive Company (CL) có Tỷ số hiện tại 1,14, Tỷ số nhanh 0,76 và Tỷ số tiền mặt 0,22. Xem xét cơ cấu vốn của công ty, Tổng nợ trên tổng vốn bằng 101,63 và Tổng nợ trên Tổng tài sản bằng 52,35. Nợ dài hạn trên tổng vốn của công ty bằng 101,44.

Thu Hằng – Theo finchnews