Tổng Hợp BCTC Exxon Mobil, Colgate-Palmolive, Merck&Co Và Caterpillar

1

Báo cáo Exxon Mobil: lợi nhuận, doanh thu thấp hơn trong Q2

Exxon Mobil báo cáo lợi nhuận quý hai thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu giảm so với dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $-0.7 với doanh thu $32.61B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó kỳ vọng EPS là $-0.62 với mức doanh thu là $37.41B. .

Cổ phiếu Exxon Mobil giảm 0.86% và được giao dịch ở mức $41.51 vào trước giờ giao dịch sau khi báo cáo được công bố.

Báo cáo Colgate-Palmolive: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Colgate-Palmolive báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.74 với doanh thu $3.90B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $0.69 với mức doanh thu là $3.78B. 

Colgate-Palmolive công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Hàng tiêu dùng không chu kỳ trong tháng này: Vào Thứ 5, Procter&Gamble báo cáo EPS quý bốn là $1.16 cùng với doanh thu $17.7B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.01 với mức doanh thu dự kiến là $16.96B. Lợi nhuận của Coca-Cola cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 21/7/, với EPS quý hai là $0.42 cùng với doanh thu đạt được là $7.2B. 

Báo cáo Merck&Co: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Merck&Co báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.37 với doanh thu $10.87B. 

Merck&Co công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này: Vào 16/7/, J&J báo cáo EPS quý hai là $1.67 cùng với doanh thu $18.34B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.49 với mức doanh thu dự kiến là $17.61B. Lợi nhuận của Roche Holding ADR cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 23/7/, với EPS quý hai là $1.45 cùng với doanh thu đạt được là $15.27B.

Báo cáo Caterpillar: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Caterpillar báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.03 với doanh thu $10.00B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự đoán EPS là $0.64 với mức doanh thu là $9.34B.

Theo Investing