Lockheed Martin (LMT) Trả Lương Hậu Hĩnh Cho CEO
Lockheed Martin (LMT) Trả Lương Hậu Hĩnh Cho CEO

Dường như Lockheed Martin Corporation trả cho Marillyn Hewson nhiều hơn số tiền thù lao trung bình cho CEO tại các công ty lớn trên cùng thị trường. Tuy nhiên, bản thân việc này không có nghĩa là tiền thù lao quá cao. Đánh giá kỹ hơn hiệu quả cơ bản sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc tiền thù lao đó có đặc biệt hậu hĩnh hay không.

Tiền thù lao của Marillyn Hewson như thế nào so với các công ty khác? 

Theo dữ liệu của Simply Wall St, Lockheed Martin Corporation có mức vốn hóa thị trường 104 tỉ đô la Mỹ, và trả cho CEO tổng số tiền thù lao hàng năm 22 triệu đô la. (Con số này dành cho 12 tháng, tính đến tháng 12/2018). Mặc dù phân tích này tập trung vào tổng số tiền thù lao, cần lưu ý là tiền lương thấp hơn, ở mức 1,8 triệu đô la. Simply Wall St xem xét nhóm các công ty có mức vốn hóa thị trường trên 8,0 tỉ đô la và tổng số tiền thù lao trung bình cho CEO 11 triệu đô la. Không có quá nhiều công ty vốn hóa siêu lớn vì vậy nhóm tác giả bài viết phải lấy phạm vi lớn để có con số so sánh có ý nghĩa.

Bạn có thể xem biểu đồ thể hiện tiền thù lao cho CEO tại Lockheed Martin dưới đây.

Biểu đồ thể hiện tiền thù lao cho CEO tại Lockheed Martin
Biểu đồ thể hiện tiền thù lao cho CEO tại Lockheed Martin

có đang tăng trưởng? 

Trong 3 năm qua, Lockheed Martin Corporation trên cổ phiếu (EPS) trung bình 17%/năm. Hãng đạt tăng trưởng doanh thu 12%vào năm ngoái.

Điều này cho thấy công ty có cải thiện trong vài năm qua. Đây là tin tốt cho cổ đông. Tăng trưởng doanh thu cao trong năm ngoái cũng là tín hiệu khả quan, cho thấy doanh nghiệp đang ổn định và tăng trưởng.

Lockheed Martin Corporation có phải là khoản đầu tư tốt? 

Tự hào với tổng mức lợi nhuận 57% cho cổ đông trong 3 năm qua, Lockheed Martin Corporation đã đền đáp hậu hĩnh cho cổ đông. Mức hiệu quả mạnh này có nghĩa là một số cổ đông không quan tâm nhiều đến việc CEO có được trả nhiều hơn bình thường cho công ty ở quy mô này hay không.

Tóm lại… 

Simply Wall St tìm hiểu số tiền Lockheed Martin Corporation trả cho CEO và so sánh với số tiền các công ty lớn khác trả. Họ thấy rằng công ty này trả cao hơn số tiền trung bình trong nhóm được lấy làm mốc chuẩn.

Tuy nhiên, tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu trong 3 năm qua chắc chắn gây ấn tượng. Điều thậm chí còn tốt hơn là lợi nhuận cho cổ đông trong cùng kỳ rất lớn. Vì vậy, xét đến hiệu quả tốt này, thì tiền thù lao cho CEO có thể khá phù hợp.

Xem thêm: CỔ PHIẾU LOCKHEED MARTIN (NYSE: LMT): LỰA CHỌN THÔNG MINH CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HAM CỔ TỨC?

Thu Hằng – Theo Yahoo Finance