Nga Khởi Kiện Facebook Và Twitter

152

“Các công ty này, vốn nắm quyền kiểm soát mạng xã hội , đã cung cấp câu trả lời chính thức đối với yêu cầu của chúng tôi nhằm xác nhận nội địa hóa cơ sở của người dùng tại .

Chúng không chứa thông tin cụ thể về việc thực thi pháp luật tại thời điểm này, và cũng không ấn định khung thời gian sẽ tiến hành điều đó trong tương lai.

Vì vậy, Roskomnadzor hôm nay tiến hành các thủ tục tố tụng hành chính nhằm vào các công ty này”, Hãng TASS dẫn thông cáo của Roskomnadzor.

Luật về dữ liệu cá nhân ở Nga có hiệu lực từ ngày 1-9-2015. Trong đó, các công ty nội địa lẫn quốc tế đều phải lưu trữ dữ liệu người dùng Nga trên đất Nga.

Tháng 12-2018, người đứng đầu Roskomnadzor, ông Alexander Zharov, đã gửi công văn tới Facebook và Twitter về việc tuân thủ pháp luật an ninh mạng của Nga. Nhưng theo ông Zharov, việc không trả lời hoặc không gửi câu trả lời xác đáng đều bị tính là không tuân thủ.

Theo Vietstock