logo
Theo dõi investo trên google news

thứ tư, 13/07/2022

Đầu tư 101 & Investo: giá mục tiêu là gì?

Giá mục tiêu là khi một nhà phân tích dự báo về giá trong tương lai của một chứng khoán (tài sản tài chính có thể giao dịch) dựa trên thu nhập trong quá khứ và thu nhập dự kiến của tài sản đó.

investo - tag - 22713

Hiểu về giá mục tiêu

Một giá mục tiêu là giá trị dự báo cho giá của một chứng khoán trong tương lai. Các nhà phân tích thiết lập giá mục tiêu dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như thu nhập trong quá khứ, thu nhập dự kiến, điều kiện kinh tế và tình hình cạnh tranh. Các nhà phân tích tính toán giá mục tiêu để thể hiện những gì họ nghĩ là giá trị hợp lý cho mỗi cổ phiếu của công ty được phân tích. Các nhà phân tích và nhà giao dịch thường sẽ công bố giá mục tiêu cùng với các khuyến nghị của họ để mua, bán hoặc nắm giữ chứng khoán. Sau đó, nhà đầu tư có thể cố gắng tạo ra lợi nhuận cao hơn bằng cách mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá mục tiêu và bán cổ phiếu khi giá tăng lên cao hơn giá mục tiêu của họ.

VÍ DỤ

Các trang web như Marketbeat chia sẻ giá mục tiêu để cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về mức giá mà một số nhà phân tích nhất định nghĩ rằng thị trường hoặc các cổ phiếu cụ thể đang hướng tới. Ví dụ, vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, Argus (công ty chuyên gia nghiên cứu và phân tích chứng khoán) đã tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu Facebook từ 270 USD/cổ phiếu lên 300 USD/cổ phiếu. Giá thực tế vào ngày 4 tháng 8 là khoảng 250 USD/cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là các nhà phân tích tại Argus kỳ vọng giá trị hợp lý của cổ phiếu Facebook sẽ tăng lên. Nhưng đây chỉ là dự đoán và giá mục tiêu thường không chính xác.

Bài học rút gọn

Giá mục tiêu giống như một dự báo thời tiết…

Các nhà khí tượng học sử dụng một loạt các yếu tố như xu hướng thời tiết hiện tại và các mức trung bình trong lịch sử để cung cấp cho bạn dự đoán tốt nhất của họ về thời tiết trong tương lai. Giá mục tiêu được thiết lập theo cách tương tự. Các nhà phân tích cổ phiếu xem xét các yếu tố như  thu nhập trong lịch sử và thu nhập dự kiến của một công ty ​​để cung cấp cho nhà đầu tư dự báo về những gì họ nghĩ là giá hợp lý cho cổ phiếu của công ty đó.

0712_investo_huanha_robin-target_chart.png

Giá mục tiêu là gì?

Giá mục tiêu là dự báo về giá của một chứng khoán trong tương lai. Các nhà phân tích ban hành giá mục tiêu để ước tính giá trị trong tương lai của một cổ phiếu. Một số nhà đầu tư sử dụng giá mục tiêu của các nhà phân tích với hy vọng đưa ra quyết định dựa trên nhiều thông tin hơn về thời điểm mua, bán hoặc nắm giữ chứng khoán. Giá mục tiêu có thể áp dụng cho bất kỳ loại chứng khoán nào, chẳng hạn như các cổ phiếu phổ thông.

Giá mục tiêu có thể thay đổi tăng lên hay giảm xuống tùy thuộc vào những gì đang xảy ra trên các thị trường khác nhau. Nếu bạn thấy một nhà phân tích tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu, điều đó có nghĩa là họ nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Nếu nhà phân tích giảm giá mục tiêu, họ kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ giảm xuống.

Điều quan trọng cần lưu ý là các mức giá mục tiêu cũng chỉ là ý kiến ​​của một nhà phân tích và không phải lúc nào cũng chính xác. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường chỉ sử dụng giá mục tiêu như một hướng dẫn sơ bộ cho những gì một cổ phiếu có thể có giá trị hoặc không.

Các nhà môi giới và phân tích chứng khoán thường sẽ thiết lập giá mục tiêu bằng cách xem xét các yếu tố như thu nhập trên một cổ phiếu (EPS), định giá của công ty, xu hướng trong lịch sử, điều kiện kinh tế và hành vi của các đối thủ cạnh tranh có liên quan.

Giá mục tiêu thường phản ánh mức giá mà nhà phân tích cho là cổ phiếu sẽ được giao dịch trong 12 đến 18 tháng tới.

Có một số công thức mà các nhà phân tích sử dụng để xác định giá mục tiêu cho các loại tài sản khác nhau. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nhà đầu tư khác nhau sẽ sử dụng các phương trình và hệ số khác nhau khi tính toán giá mục tiêu của họ. Do đó, bạn thường sẽ thấy các mức giá mục tiêu khác nhau cho cùng một chứng khoán.

Giá mục tiêu thường được công bố trong các báo cáo của nhà phân tích về các công ty hoặc thị trường cụ thể. Các báo cáo đó cũng thường bao gồm các khuyến nghị mua, bán hoặc giữ của nhà phân tích cho công ty hoặc chứng khoán được nhắc đến.

Giá mục tiêu hoạt động như thế nào?

Giá mục tiêu cung cấp cho nhà giao dịch một dự đoán dựa trên dữ liệu về giá trị của một chứng khoán nhất định.

Các chuyên gia phân tích chứng khoán xem xét một số yếu tố khác nhau khi thiết lập giá mục tiêu cho một tài sản cụ thể. Một nhà phân tích có thể sử dụng báo cáo hàng quý hoặc hàng năm để xem xét thu nhập, dòng tiền, doanh thu, hoặc cổ tức của một công ty.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giá mục tiêu chỉ đại diện cho một ý kiến ​​về giá trị của một tài sản. Không có gì đảm bảo khi bạn mua cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu đó sẽ thực sự đạt được giá mục tiêu dành cho nó.

Các nhà phân tích khác nhau cũng tính đến các yếu tố khác nhau trong hiệu suất của công ty khi tính toán giá mục tiêu; vì vậy, bạn thường sẽ thấy nhiều giá mục tiêu khác nhau cho cùng một chứng khoán.

Khung thời gian cho giá mục tiêu cổ phiếu là gì?

Giá mục tiêu có thể được tính cho bất kỳ khung thời gian nào. Bởi vì các công ty môi giới chứng khoán hoặc nhà phân tích tính các mức giá mục tiêu của riêng họ cho một cổ phiếu, họ có thể đưa ra dự đoán của riêng mình về thời gian cần để những cổ phiếu đó đạt được giá trị họ dự kiến.

Giá mục tiêu thường được tính cho 12 tháng hoặc 18 tháng.

Bạn tính giá mục tiêu cho cổ phiếu của mình như thế nào?

Một số nhà giao dịch dựa vào các báo cáo nghiên cứu do các chuyên gia phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp biên soạn để tìm ra giá mục tiêu cho một cổ phiếu. Nhưng bạn có thể tính giá mục tiêu của riêng mình cho các loại chứng khoán khác nhau. Một số nhà giao dịch đặt ra một mức tăng theo tỷ lệ phần trăm làm giá mục tiêu của họ. Một số người khác thì thực hiện các nghiên cứu bổ sung và áp dụng các công thức để tính giá mục tiêu của riêng họ.

Giá mục tiêu được tính như thế nào?

Mặc dù các nhà phân tích có thể chọn các phương pháp tính toán của riêng mình, họ thường tính giá mục tiêu bằng cách thiết lập hệ số giá trên thu nhập (PE) hiện tại và dự phóng cho một chứng khoán.

Hệ số PE cho bạn biết các nhà đầu tư hiện sẵn sàng trả bao nhiêu cho mỗi đô la lợi nhuận mà một cổ phiếu tạo ra. Bạn có thể tính toán hệ số PE của một cổ phiếu bằng cách chia giá của mỗi cổ phiếu cho thu nhập trên một cổ phiếu của công ty. Ví dụ: giả sử cổ phiếu phổ thông của một hãng ô tô đang được giao dịch với giá 110 USD/cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu trong 12 tháng gần nhất là 15,50 USD.

Khi đó, bạn sẽ có hệ số PE hiện tại là (110 / 15,50) = 7,09 lần. Con số đó có nghĩa là nhà đầu tư sẵn sàng trả 7,09 USD cho mỗi đô la lợi nhuận của công ty.

Giá mỗi cổ phiếu (110 USD ) ÷ Thu nhập trên một cổ phiếu (15,50 USD) = hệ số PE (7,09 lần)

Để tính giá mục tiêu của mình, bạn sẽ cần tính hệ số PE dự phóng của cổ phiếu. Hệ số PE dự phóng được tính dựa trên kỳ vọng của bạn về thu nhập trên một cổ phiếu trong 12 tháng tới. Bạn có thể tìm hệ số PE dự phóng của mình bằng cách chia giá hiện tại của mỗi cổ phiếu cho dự báo EPS của bạn trong 12 tháng tới.

Sau khi tính toán hệ số PE hiện tại và hệ số PE dự phóng, bạn đã sẵn sàng để tính giá mục tiêu. Công thức được sử dụng phổ biến nhất cho giá mục tiêu là:

Giá mục tiêu = (Hệ số PE hiện tại / Hệ số PE dự phóng) x Giá cổ phiếu hiện tại

Để minh họa cho công thức này rõ hơn một chút, hãy quay lại ví dụ của chúng ta về cổ phiếu của công ty ô tô ở trên. Chúng ta biết hệ số PE hiện tại là 7,09 lần. Giả sử bạn tính được hệ số PE dự phóng là 6,12 lần dựa trên tăng trưởng thu nhập dự kiến. Đầu tiên, bạn sẽ chia 7,09 cho 6,12. Phép chia đó sẽ con bạn con số 1,16. Cuối cùng, lấy giá cổ phiếu hiện tại của bạn là 110 USD/cổ phiếu và nhân nó với 1,16.

Phép nhân này sẽ cho bạn mức giá mục tiêu 127,60 USD. Dựa trên EPS trong quá khứ, giá cổ phiếu hiện tại và EPS dự kiến cho tương lai, giá mục tiêu này giả định cổ phiếu của bạn sẽ có giá 127,60 USD trong 12 tháng tới.

Giá mục tiêu của các nhà phân tích chính xác đến mức nào?

Khi một nhà phân tích đặt giá mục tiêu, giá mục tiêu đó thường là một dự báo về những gì mà cá nhân nhà phân tích đó tin là giá trị hợp lý của một cổ phiếu trong tương lai. Nhưng cho dù dự báo đó tính đến các dữ liệu tốt đến đâu thì giá mục tiêu vẫn chỉ là một dự đoán dựa trên dữ liệu quá khứ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều đó đồng nghĩa với việc nó có thể sẽ không xảy ra.

Giá mục tiêu thường được tính bằng cách chia hệ số PE hiện tại của cổ phiếu cho hệ số PE dự phóng, sau đó nhân con số thu được với giá cổ phiếu hiện tại của bạn. Phần khó ở đây là không ai biết chính xác hệ số PE dự phóng sẽ là bao nhiêu. Đó là bởi vì nó đại diện cho EPS mà một chứng khoán sẽ tạo ra trong thời gian một năm.

Tất cả những gì một chuyên gia phân tích kỹ thuật có thể làm là xem xét thu nhập trong lịch sử, xu hướng kinh tế và các dữ liệu khác của công ty để thiết lập một dự báo khả thi nhất có thể.

Do đó, giá thị trường thực tế của cổ phiếu (là giá cổ phiếu hiện đang giao dịch) có thể không phải lúc nào cũng khớp với giá mục tiêu mà nhà phân tích đã đặt ra. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích thường sẽ công bố sửa đổi giá mục tiêu theo định kỳ khi có thông tin mới hoặc nếu dữ liệu thị trường thay đổi đáng kể.

Xác suất cổ phiếu đạt đến giá mục tiêu là bao nhiêu?

Bởi vì giá mục tiêu là những dự đoán cho tương lai, các cổ phiếu thường không đạt được những mục tiêu đó. Giá thực tế của một chứng khoán có thể trông giống như xu hướng tăng hoặc giảm, nhưng mọi thứ có thể thay đổi thực sự nhanh chóng.

Có rất nhiều loại sự kiện và điều kiện mà một nhà phân tích không lưu ý đến khi tính giá mục tiêu của một cổ phiếu. Vì vậy, các mức giá mục tiêu thường chỉ được sử dụng như một hướng dẫn sơ bộ cho các nhà giao dịch.

Trong một nghiên cứu năm 2012 do Đại học Waterloo và Cao đẳng Boston thực hiện, các nhà nghiên cứu đã xem xét các giá mục tiêu do 11.000 nhà phân tích ở 41 quốc gia đặt ra và nhận thấy chỉ 30% trong số các giá mục tiêu 12 tháng là chính xác một cách đáng tin cậy. Khi xem xét các giá mục tiêu ngắn hạn, chỉ còn 18% cổ phiếu đạt được mục tiêu trong khung thời gian ba tháng.

Tôi có thể xem giá mục tiêu hiện tại của các nhà phân tích ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm các giá mục tiêu và xếp hạng cổ phiếu hiện tại của các nhà phân tích thì có rất nhiều nguồn trực tuyến đáng để tham khảo.

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật công bố báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần xung quanh các thị trường như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), các chỉ số như Nasdaq hoặc Dow Jones, hoặc những gì họ tin là cổ phiếu tốt nhất để giao dịch. Các nhà phân tích sau đó đặt ra giá mục tiêu và giải thích lý do đằng sau những giá mục tiêu đó. Nhiều báo cáo của các nhà phân tích cũng bao gồm xếp hạng mua hoặc xếp hạng bán cổ phiếu.

Bạn cũng có thể xem các trung tâm tài chính trực tuyến như mục Thị trường của The Wall Street Journal hoặc CNN Business. Những loại trang web này thường tổng hợp thông tin hàng ngày từ nhiều nhà phân tích để cung cấp cho bạn ước tính đồng thuận về giá mục tiêu trên thị trường.

Chú ý: Giá mục tiêu của các nhà phân tích không phải là một dự đoán đáng tin cậy về chuyển động của cổ phiếu trong tương lai. Chúng chỉ là phỏng đoán. Mọi khoản đầu tư đều đi kèm với rủi ro. Hãy luôn ghi nhớ các mục đích đầu tư của mình.

Huân Hà – theo learn.robinhood.com

Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức về các cổ phiếu tiềm năng và thông tin thị trường tài chính khác tại Investo.

Ý kiến