logo
Theo dõi investo trên google news

thứ năm, 18/08/2022

Đầu tư 101 & Investo: Năm tài chính là gì?

Định nghĩa:

Năm tài chính (thường được viết tắt là “FY” của cụm từ “Fiscal Year”) là khoảng thời gian 12 tháng được các doanh nghiệp và chính phủ sử dụng để báo cáo tài chính và lập ngân sách, đôi khi trùng với năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12 và đôi khi không.

20220817-Investo-Robinhood-Pham Dang Khoa (Fiscal Year_series 101) pic 1.jpg

Tìm hiểu về năm tài chính

Năm dương lịch, năm tài khóa, năm tài chính, năm thuế… đều là những thuật ngữ chỉ các khoảng thời gian 12 tháng nhưng mang ý nghĩa khác nhau. Mọi doanh nghiệp đều có một năm tài chính hoặc năm tài khóa riêng. Năm tài chính là kỳ báo cáo tài chính hoặc báo cáo quyết toán hàng năm của doanh nghiệp. Đôi khi năm tài chính hoàn toàn trùng với năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12 treo, nhưng có những doanh nghiệp có năm tài chính phân bổ ở cả hai năm dương lịch. Những doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2018 và kết thúc vào ngày 30/06/2019 thì đó là năm tài chính 2019, hoặc năm tài khóa 2019. Năm tài chính của chính phủ Mỹ bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 30/09. Cuối năm tài chính là giai đoạn kết thúc một năm tài chính.

Ví dụ

Năm tài chính của Microsoft không trùng với năm dương lịch, vì năm này kéo dài từ ngày 01/07 đến ngày 30/06. Vì vậy, ngày 30/06 là ngày kết thúc năm tài chính của Microsoft. Ví dụ, năm tài chính 2019 của tập đoàn này kết thúc vào ngày 30/06/2019. Sau ngày 30/06/2019, năm tài chính 2020 sẽ bắt đầu với quý đầu tiên tính từ ngày 01/07/2019.

Nguồn: BCTC của Microsoft cho quý 4 năm tài chính 2019

Năm tài chính của Meta hoàn toàn trùng với năm dương lịch, vì năm tài chính của tập đoàn này kết thúc vào ngày 31/12. Vì vậy, năm tài chính 2019 được kết thúc vào ngày 31/12/2019. Năm tài chính 2020 của Facebook bắt đầu với quý đầu tiên tính từ ngày 01/01/2020.

Nguồn: Thông cáo báo chí của Facebook, ngày 30/01/2019

Bài học

Đối với đa số mọi người, một năm dương lịch bình thường bắt đầu từ tháng Giêng và kết thúc vào tháng 12. Nhưng năm tài chính là một trong những định nghĩa rất khác về giai đoạn một năm  này.

Chẳng hạn như mùa giải NBA ở Mỹ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 7. Vì vậy, giải này sẽ có một năm tài chính riêng, tức là một khoảng thời gian xác định với điểm đầu và cuối "năm" của họ không trùng với năm dương lịch. Trong khi đó, mùa bóng chày thì lại trùng với năm dương lịch vì mùa này kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10. Năm tài chính của các doanh nghiệp là khoảng thời gian dài 12 tháng, đôi khi theo dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12, nhưng đôi khi cũng không theo dương lịch.

20220817-Investo-Robinhood-Pham Dang Khoa (Fiscal Year_series 101) pic 2.jpg

Năm tài chính 2022 có nghĩa là gì?

FY là từ viết tắt của “năm tài chính” và năm 2022 là năm mà năm tài chính kết thúc. Khi nói về một năm tài chính nào đó, năm dương lịch chứa ngày kết thúc sẽ được tính là năm tài chính. Vì vậy, một doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/092021 và kết thúc vào ngày 31/08/2022, sẽ gọi là giai đoạn đó là năm tài chính 2022. Nếu cũng doanh nghiệp đó phát sinh một khoản chi phí vào ngày 10/11/2021, thì khoản chi này sẽ được ghi nhận cho năm tài chính 2022.

Cuối năm tài chính nghĩa là gì?

Cuối năm tài chính là điểm kết thúc của một năm tài chính. Cuối năm tài chính thường kết thúc vào ngày cuối cùng của quý, chẳng hạn như ngày 31/03. Một doanh nghiệp theo năm dương lịch sẽ lấy ngày 31/12 là ngày kết thúc năm tài chính.

Các công ty đại chúng thường công bố báo cáo tài chính hàng năm, chỉ một vài tuần sau khi kết thúc năm tài chính. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh là một phần của báo cáo tài chính. Vì vậy, nếu biết được thời điểm kết thúc năm tài chính của một doanh nghiệp thì bạn sẽ có thể theo dõi quá trình công bố BCTC của doanh nghiệp đó. Ví dụ, ngày kết thúc năm tài chính của Microsoft là ngày 30/06 và tập đoàn này công bố kết quả năm tài chính 2019 vào ngày 18/07/2019. Bạn có thể tìm thấy ngày kết thúc năm tài chính của một doanh nghiệp trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó.

Vì sao các doanh nghiệp lựa chọn các năm tài chính khác nhau?

Các doanh nghiệp phải lựa chọn năm tài chính của họ một cách cẩn thận, vì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính của họ. Dưới đây là một số yếu tố khiến cho các doanh nghiệp lựa chọn các năm tài chính khác nhau:

  1. Tính thời vụ trong kinh doanh: Mặc dù nếu lấy năm tài chính dựa trên năm dương lịch thì có thể sẽ đơn giản hơn, nhưng không phải lúc nào đó cũng là một sự lựa chọn tốt nếu xét từ quan điểm tài chính. Doanh nghiệp có thể được hưởng lợi khi áp dụng một năm tài chính tự chọn. Lý do là hầu hết các doanh nghiệp đều có tính thời vụ. Họ kiếm được doanh thu nhiều hơn trong một số quý so với các quý khác và xu hướng đó lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Ví dụ, Apple kiếm được rất nhiều tiền trong kỳ nghỉ lễ khi các bậc cha mẹ mua iPhone mới hoặc iPad mới cho con cái của họ.

Bằng cách chọn một năm tài chính kết thúc vào quý có doanh số bán hàng cao hơn, các con số cuối năm có vẻ sẽ tốt hơn. Ví dụ, một doanh nghiệp bán lẻ thường kiếm được phần lớn doanh thu trong kỳ nghỉ lễ. Nếu kết thúc năm tài chính vào ngày 31/01 thì sẽ cho phép doanh nghiệp ghi nhận được toàn bộ doanh số bán hàng vào các ngày lễ trong quý cuối cùng, điều này có thể làm cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được cải thiện vào cuối năm.

  1. Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp có khả năng tiết kiệm được chi phí kế toán và kiểm toán bằng cách chọn một năm tài chính không kết thúc vào ngày 31/12. Nhiều doanh nghiệp chọn năm tài chính theo năm dương lịch và thuê kế toán bên ngoài để giúp họ khai thuế. Vì lý do này, kế toán thường sẽ bận rộn hơn và tính phí cao hơn đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12.
  2. Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động có thể sẽ quyết định thời điểm bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp bắt đầu hoạt động vào tháng 4, thì họ có thể sẽ muốn kết thúc năm tài chính vào tháng 3 để ghi nhận doanh thu và chi phí cho cả một năm.

Doanh nghiệp có thể thay đổi năm tài chính không?

Doanh nghiệp có thể thay đổi năm tài chính nếu muốn. Động cơ để thay đổi năm tài chính nhìn chung có thể là do nguyên nhân chiến lược hoặc tài chính. Ví dụ, một doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất vào tháng 8 có thể thay đổi năm tài chính để kết thúc vào tháng 8 hoặc tháng 9.

Các doanh nghiệp muốn thay đổi năm tài chính thì phải nộp hồ sơ thủ tục xin phép chuyển đổi năm tài chính theo quy định của nước sở tại.

Năm tính thuế khác với năm tài chính như thế nào?

Năm tính thuế là một năm được áp dụng cho các mục đích thuế. Năm tính thuế là một kỳ kế toán hàng năm nhằm để lưu giữ hồ sơ và báo cáo thu nhập và chi phí. Tóm lại, năm tính thuế là khoảng thời gian 12 tháng theo thông tin trong tờ khai thuế.

“Năm tính thuế” với “năm tài chính” có sự khác biệt với nhau. Các doanh nghiệp có thể chọn năm tài chính hoặc năm dương lịch làm năm tính thuế của họ.

Điều đó có nghĩa là nếu năm tài chính của doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31/12, thì doanh nghiệp đó sẽ sử dụng năm dương lịch cho năm tính thuế của mình. Còn nếu doanh nghiệp nào không áp dụng năm dương lịch cho năm tài chính thì doanh nghiệp đó có thể sử dụng năm tài chính làm năm tính thuế. Vì vậy, những doanh nghiệp có ngày kết thúc năm tài chính là 30/09 cũng có thể nộp khai báo thuế với hiệu lực vào ngày 30/09. Các doanh nghiệp khai thuế trên cơ sở năm tài chính là “đối tượng nộp thuế theo năm tài chính”.

Tuy nhiên, có những đối tượng phải đóng thuế theo năm dương lịch. Trong trường hợp này, khi doanh nghiệp nộp thuế cho năm tính thuế 2019, giai đoạn này sẽ bao gồm khoảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Họ sẽ không thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào khác để nộp thuế.

Năm tính thuế ngắn là năm tính thuế có thời hạn dưới 12 tháng. Trường hợp này xảy ra khi một doanh nghiệp bắt đầu các hoạt động kinh doanh sau tháng đầu tiên của năm tính thuế hoặc kết thúc chúng trước tháng cuối cùng của năm tính thuế. Vì vậy, bản khai báo thuế sẽ kéo dài dưới 12 tháng.

Năm tài chính của chính phủ là gì?

Ở Mỹ, năm tài chính của chính phủ liên bang được xác định khoảng thời gian lập ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ. Năm tài chính này khác với năm dương lịch, vì giai đoạn đó bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/09 của năm hiện tại. Do đó, các quan chức mới được bầu có thể tham gia vào quá trình phân bổ ngân sách trong năm công tác đầu tiên của họ.

Dưới đây là một số ví dụ về các năm tài chính của chính phủ liên bang Hoa Kỳ:

  • Năm tài chính 2020 là năm tài chính bắt đầu vào ngày 01/10/2019 và kết thúc vào ngày 30/09/2020.
  • Năm tài chính 2021 bắt đầu từ ngày 01/10/2020 và kết thúc vào ngày 30/09/2021.

Các doanh nghiệp có thể chọn năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09 nếu họ đang hợp tác nhiều với chính phủ Hoa Kỳ. Như vậy, thời điểm cuối năm tài chính của doanh nghiệp này sẽ khớp với thời điểm cuối năm tài chính của chính phủ Mỹ.

Quý tài chính là gì?

Một năm tài chính được chia thành các quý cho các mục đích kế toán và báo cáo tài chính. Vì một quý tài chính kéo dài ba tháng nên có bốn quý tài chính trong một năm.

Năm tài chính bắt đầu vào đầu quý, chẳng hạn như ngày 01/04 và kết thúc vào ngày cuối cùng của quý, trong trường hợp đó tức là vào ngày 31/03.

Trong một năm dương lịch, quý đầu tiên (Q1) bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/03. Quý thứ hai (quý 2) kéo dài từ ngày 01/04 đến ngày 30/06. Quý thứ ba (quý 3) là từ ngày 01/07 đến ngày 30/09, và quý thứ tư (Q4) là từ ngày 01/10 đến ngày 31/12. Q1/2021 là viết tắt của quý đầu tiên năm 2021. Cũng như năm tài chính, các doanh nghiệp có thể có các quý tài chính khác với các quý dương lịch. Nhưng các quý tài chính phải khớp với năm tài chính của họ.

Trên thị trường chứng khoán, mùa báo cáo tài chính bắt đầu từ đầu mỗi quý. Các công ty đại chúng phải nộp báo cáo tài chính hàng quý cho cơ quan quản lý. Các báo cáo này phải cung cấp thông tin cần thiết về doanh nghiệp, chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận, EPS, chi phí và dòng tiền. Ban lãnh đạo doanh nghiệp thường thảo luận về các cơ hội kinh doanh và thách thức phải đối mặt trong quý hiện tại.

Báo cáo tài chính hàng năm bao gồm toàn bộ kết quả của năm tài chính. Báo cáo hàng năm lớn hơn một báo cáo hàng quý và cung cấp nhiều thông tin hơn về doanh nghiệp.

Nhiều nhà đầu tư thường đánh giá các báo cáo hàng quý và hàng năm trước khi đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó. Các báo cáo này giúp so sánh thu nhập của doanh nghiệp với cùng kỳ năm trước để xem liệu tình hình tài chính của doanh nghiệp có được cải thiện hay không.

Báo cáo hàng quý là rất quan trọng vì giá cổ phiếu rất nhạy cảm với kết quả tài chính hàng quý. Nhìn chung, nếu doanh nghiệp đạt kết quả vượt mức dự kiến thì giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó sẽ tăng. Nhưng nếu kết quả yếu kém hơn mong đợi thì giá cổ phiếu sẽ giảm xuống.

Đăng Khoa-Theo learn.robinhood

Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức về các cổ phiếu tiềm năng và thông tin thị trường tài chính khác tại Investo.

Ý kiến