logo
Theo dõi investo trên google news

thứ ba, 24/12/2019

Quyền Chọn Rổ (Basket Option) Là Gì? Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý

Quyền chọn rổ (tiếng Anh: Basket option) là dạng công cụ phái sinh có tài sản cơ sở là một rổ hàng hóa, chứng khoán hay tiền tệ.

Quyền chọn rổ

Khái niệm

Quyền chọn rổ, tiếng Anh gọi là basket option.

Quyền chọn rổ là dạng công cụ phái sinh có tài sản cơ sở là một rổ hàng hóa, chứng khoán hay tiền tệ. Và cũng như những quyền chọn khác, quyền chọn rổ cho phép người nắm giữ, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán rổ tài sản ấy tại một mức giá cụ thể, trước hay trong một ngày nhất định.

Loại hình quyền chọn lai này có mọi đặc điểm tương tự như một quyền chọn tiêu chuẩn, nhưng cơ sở để tính giá thực hiện là dựa trên giá trị của những nhân tố cấu thành. Rổ tiền tệ là quyền chọn rổ phổ biến nhất, và nó được thanh toán bằng đồng tiền nội của người nắm giữ hợp đồng.

Và vì chỉ phải thực hiện một giao dịch, quyền chọn rổ thường có chi phí thấp hơn một tập hợp nhiều quyền chọn đơn lẻ, do tiết kiệm được nhiều khoản phí và hoa hồng giao dịch.

Hiểu rõ hơn về quyền chọn rổ

Quyền chọn rổ tiền tệ cung cấp một phương pháp tiết kiệm chi phí cho những tập đoàn đa quốc gia trong việc quản lí nhiều đồng tiền một cách hợp nhất. Ví dụ, một tập đoàn toàn cầu như McDonald có thể mua quyền chọn rổ chứa đồng rupee Ấn Độ, bảng Anh, Euro, và đô la Canada thanh toán bằng USD.

Về bản chất, quyền chọn chỉ số là một quyền chọn rổ vì tài sản cơ sở là một rổ theo tỉ trọng các cổ phiếu cấu thành. Tuy nhiên, vì chỉ số là một rổ tiêu chuẩn được một bên thứ ba tính toán và quản lí, nên quyền chọn chỉ số được giao dịch tương tự như những quyền chọn đơn lẻ và không được coi là quyền chọn lai.

Vì vậy, quyền chọn rổ là quyền chọn dựa trên một rổ tài sản được tạo ra bởi người bán quyền chọn. Chúng thường được xem xét và dựa trên yêu cầu của người mua. Việc này là khả thi vì quyền chọn rổ thường được giao dịch tại thị trường OTC nên có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của người mua và người bán.

Đặc điểm của quyền chọn rổ

Chức năng quan trọng nhất của quyền chọn rổ là phòng ngừa rủi ro cùng lúc nhiều loại tài sản. Thay vì phòng vệ giá cho từng tài sản, nhà đầu tư có thể quản lí rủi ro của một rổ tài sản, danh mục đầu tư, chỉ trong một giao dịch.

Lợi ích của việc thực hiện chỉ một giao dịch cũng rất lớn, đặc biệt là để tránh những chi phí khi thực hiện phòng vệ giá cho từng cá thể tài sản trong một rổ hoặc danh mục đầu tư.

Vì mỗi rổ tài sản đều độc nhất, nên loại quyền chọn này chỉ liên quan đến hai bên tham gia và được giao dịch trên thị trường OTC. Cách thức giao dịch này làm giới hạn thanh khoản, nên không đảm bảo quyền chọn có thể đóng được trước ngày đáo hạn.

Theo Vietnambiz

Ý kiến