logo
Theo dõi investo trên google news

thứ sáu, 26/08/2022

Tìm hiểu về Năm tài chính

Năm dương lịch, năm tài khóa, năm tài chính, năm thuế… đều là những thuật ngữ chỉ các khoảng thời gian 12 tháng nhưng mang ý nghĩa khác nhau. Mọi doanh nghiệp đều có một năm tài chính hoặc năm tài khóa riêng. Năm tài chính là kỳ báo cáo tài chính hoặc báo cáo quyết toán hàng năm của doanh nghiệp. Đôi khi năm tài chính hoàn toàn trùng với năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12 treo, nhưng có những doanh nghiệp có năm tài chính phân bổ ở cả hai năm dương lịch. Những doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2018 và kết thúc vào ngày 30/06/2019 thì đó là năm tài chính 2019, hoặc năm tài khóa 2019. Năm tài chính của chính phủ Mỹ bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 30/09. Cuối năm tài chính là giai đoạn kết thúc một năm tài chính.

investo-fiscalyear-220825

Bài học

Đối với đa số mọi người, một năm dương lịch bình thường bắt đầu từ tháng Giêng và kết thúc vào tháng 12. Nhưng năm tài chính là một trong những định nghĩa rất khác về giai đoạn một năm  này.

FY là từ viết tắt của “năm tài chính” và năm 2022 là năm mà năm tài chính kết thúc. Khi nói về một năm tài chính nào đó, năm dương lịch chứa ngày kết thúc sẽ được tính là năm tài chính. Vì vậy, một doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/092021 và kết thúc vào ngày 31/08/2022, sẽ gọi là giai đoạn đó là năm tài chính 2022. Nếu cũng doanh nghiệp đó phát sinh một khoản chi phí vào ngày 10/11/2021, thì khoản chi này sẽ được ghi nhận cho năm tài chính 2022.

Cuối năm tài chính là điểm kết thúc của một năm tài chính. Cuối năm tài chính thường kết thúc vào ngày cuối cùng của quý, chẳng hạn như ngày 31/03. Một doanh nghiệp theo năm dương lịch sẽ lấy ngày 31/12 là ngày kết thúc năm tài chính.

Vì sao các doanh nghiệp lựa chọn các năm tài chính khác nhau?

Các doanh nghiệp phải lựa chọn năm tài chính của họ một cách cẩn thận, vì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính của họ. Dưới đây là một số yếu tố khiến cho các doanh nghiệp lựa chọn các năm tài chính khác nhau.

investo-lich-220825

  1. Tính thời vụ trong kinh doanh: Mặc dù nếu lấy năm tài chính dựa trên năm dương lịch thì có thể sẽ đơn giản hơn, nhưng không phải lúc nào đó cũng là một sự lựa chọn tốt nếu xét từ quan điểm tài chính. Doanh nghiệp có thể được hưởng lợi khi áp dụng một năm tài chính tự chọn. Lý do là hầu hết các doanh nghiệp đều có tính thời vụ. Họ kiếm được doanh thu nhiều hơn trong một số quý so với các quý khác và xu hướng đó lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Ví dụ, Apple kiếm được rất nhiều tiền trong kỳ nghỉ lễ khi các bậc cha mẹ mua iPhone mới hoặc iPad mới cho con cái của họ.

Bằng cách chọn một năm tài chính kết thúc vào quý có doanh số bán hàng cao hơn, các con số cuối năm có vẻ sẽ tốt hơn.

  1. Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp có khả năng tiết kiệm được chi phí kế toán và kiểm toán bằng cách chọn một năm tài chính không kết thúc vào ngày 31/12. Nhiều doanh nghiệp chọn năm tài chính theo năm dương lịch và thuê kế toán bên ngoài để giúp họ khai thuế. Vì lý do này, kế toán thường sẽ bận rộn hơn và tính phí cao hơn đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12.
  2. Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động có thể sẽ quyết định thời điểm bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp bắt đầu hoạt động vào tháng 4, thì họ có thể sẽ muốn kết thúc năm tài chính vào tháng 3 để ghi nhận doanh thu và chi phí cho cả một năm.

Năm tài chính của chính phủ là gì?

Ở Mỹ, năm tài chính của chính phủ liên bang được xác định khoảng thời gian lập ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ. Năm tài chính này khác với năm dương lịch, vì giai đoạn đó bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/09 của năm hiện tại. Do đó, các quan chức mới được bầu có thể tham gia vào quá trình phân bổ ngân sách trong năm công tác đầu tiên của họ.

Dưới đây là một số ví dụ về các năm tài chính của chính phủ liên bang Hoa Kỳ:

  • Năm tài chính 2020 là năm tài chính bắt đầu vào ngày 01/10/2019 và kết thúc vào ngày 30/09/2020.
  • Năm tài chính 2021 bắt đầu từ ngày 01/10/2020 và kết thúc vào ngày 30/09/2021.

Các doanh nghiệp có thể chọn năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09 nếu họ đang hợp tác nhiều với chính phủ Hoa Kỳ. Như vậy, thời điểm cuối năm tài chính của doanh nghiệp này sẽ khớp với thời điểm cuối năm tài chính của chính phủ Mỹ.

Quý tài chính là gì?

Một năm tài chính được chia thành các quý cho các mục đích kế toán và báo cáo tài chính. Vì một quý tài chính kéo dài ba tháng nên có bốn quý tài chính trong một năm.

Năm tài chính bắt đầu vào đầu quý, chẳng hạn như ngày 01/04 và kết thúc vào ngày cuối cùng của quý, trong trường hợp đó tức là vào ngày 31/03.

Trong một năm dương lịch, quý đầu tiên (Q1) bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/03. Quý thứ hai (quý 2) kéo dài từ ngày 01/04 đến ngày 30/06. Quý thứ ba (quý 3) là từ ngày 01/07 đến ngày 30/09, và quý thứ tư (Q4) là từ ngày 01/10 đến ngày 31/12. Q1/2021 là viết tắt của quý đầu tiên năm 2021. Cũng như năm tài chính, các doanh nghiệp có thể có các quý tài chính khác với các quý dương lịch. Nhưng các quý tài chính phải khớp với năm tài chính của họ.

Trên thị trường chứng khoán, mùa báo cáo tài chính bắt đầu từ đầu mỗi quý. Nhiều nhà đầu tư thường đánh giá các báo cáo hàng quý và hàng năm trước khi đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó.

Hoa Nguyễn

Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức về các cổ phiếu tiềm năng và thông tin thị trường tài chính khác tại Investo.

Ý kiến