Giá Đóng Cửa Điều Chỉnh (Adjusted Closing Price) Và Những Điều Trader Nên Biết!

98
Giá Đóng Cửa Điều Chỉnh (Adjusted Closing Price) Và Những Điều Trader Nên Biết!
Giá Đóng Cửa Điều Chỉnh (Adjusted Closing Price) Và Những Điều Trader Nên Biết!

Hiểu rõ về giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price)

Giá cổ phiếu được thể hiện qua hai dạng “giá đóng cửa” và “giá đóng cửa điều chỉnh”. Giá đóng cửa là dữ liệu thô, chỉ là giá trị bằng tiền của báo giá được giao dịch gần nhất trước khi thị trường đóng cửa. Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) tính đến mọi yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu sau khi thị trường đóng cửa.

Giá cổ phiếu thường chịu sự chi phối của cung cầu từ những bên tham gia thị trường. Tuy nhiên, một số hành động từ phía công ty, như các đợt chia tách, phân phối/chia cổ tức và phát hành quyền mua cổ phiếu mới cũng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Lúc này, cần thực hiện một số điều chỉnh để phản ánh chính xác về mặt lý thuyết giá trị thực sự của cổ phiếu đó. Nhà đầu tư cần phải nắm được giá đóng cửa điều chỉnh sẽ phản ánh các hành động này như thế nào. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích khi đánh giá lịch sử tỷ suất lợi nhuận, giúp phân tích chính xác giá trị vốn chủ sở hữu của công ty.

Điều chỉnh giá sau đợt chia tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu (split stock) được các công ty thực hiện khi muốn giá cổ phiếu của họ dễ giao dịch hơn trên thị trường. Một đợt chia tách cổ phiếu không ảnh hưởng tới tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty, nhưng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Một công ty trải qua một đợt chia tách cổ phiếu cần phải điều chỉnh giá đóng cửa để thể hiện được tác động của hành động này.

Ví dụ: hội đồng quản trị của một công ty quyết định chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:3 (một cổ phiếu cũ thành 3 cổ phiếu mới). Lúc này, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tăng gấp 3, với giá cổ phiếu giảm còn 1/3. Nếu giá đóng cửa ngay trước kỳ chia tách là 300 USD, giá đóng cửa điều chỉnh sẽ là 100 USD (300 USD chia 3) một cổ phiếu.

Điều chỉnh sau chia cổ tức

Các đợt phân phối cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu đều ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Khác biệt ở đây là cổ đông sẽ được nhận số tiền cổ tức đã xác định trước cho mỗi cổ phiếu hoặc nhận thêm một lượng cổ phiếu. Ví dụ, công ty tuyên bố chia cổ tức 1 USD tiền mặt, với giá cổ phiếu là 51 USD trong ngày ex-dividend date (thời hạn cuối cùng để người mua được hưởng cổ tức). Trong ngày ex-dividend date, giá cổ phiếu điều chỉnh là 50 USD.

Dù các cổ đông rất thích các đợt chia cổ tức, thực tế thì nhà đầu tư sẽ hạ thấp giá trị cổ phiếu của công ty đó. Lý do là vì lợi nhuận đang được phân phối cho cổ đông thay vì tái đầu tư trở lại để phát triển công ty, được xem là sẽ khiến giá trị của công ty đi xuống. Giá đóng cửa sẽ tính tới sự hạ giá này.

Điều chỉnh do phát hành quyền mua cổ phiếu

Giá đóng cửa điều chỉnh cũng phản ảnh các đợt phát hành quyền mua cổ phiếu nếu có. Một đợt phát quyền mua cổ phiếu (right offer) cho các cổ đông hiện hữu, cho phép cổ đông đăng ký mua cổ phiếu phát hành mới theo tỷ lệ cổ phần họ đang nắm giữ. Điều này sẽ là giảm giá trị cổ phiếu hiện hành do cung tăng, pha loãng giá trị của số cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ, một công ty tuyên bố thực hiện một đợt phát hành quyền mua cổ phiếu, các cổ đông hiện hữu có thể mua thêm 1 cổ phiếu đối với mỗi cổ phiếu người đó đang nắm giữ. Giá cổ phiếu đang giao dịch ở mức 50 USD, cổ đông hiện hữu có thể mua thêm cổ phiếu với giá đăng ký là 45 USD. Trong ngày thực hiện quyền, giá đóng cửa điều chỉnh sẽ được tính toán lại, dựa theo hệ số điều chỉnh và giá đóng cửa.

TÓM TẮT Ý CHÍNH
  • Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) sửa đổi giá đóng cửa của cổ phiếu để phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu đó sau khi hạch toán theo một số hoạt động của công ty
  • Giá đóng cửa là dữ liệu thô, chỉ là giá trị bằng tiền của báo giá được giao dịch gần nhất trước khi thị trường đóng cửa.
  • Giá cổ phiếu điều chỉnh thường chịu sự chi phối của một số hành động từ phía công ty, như các đợt chia tách, phân phối/chia cổ tức và phát hành quyền mua cổ phiếu mới.

>>>> Xem thêm: CHỨNG KHOÁN CHÂU Á TRÁI CHIỀU, CHỜ ĐỢI PHIÊN ĐIỀU TRẦN CỦA CHỦ TỊCH FED

Vân Anh – Theo investopedia