Lãi Suất Giao Dịch Linh Hoạt Cho Nhà Đầu Tư Forex

124
Thời gian đọc: 2 phút

Dưới đây là những thông tin hữu ích cho những nhà đầu tư Forex

Lợi tức Trung bình và Giao dịch Tốt nhất của Nhà môi giới
Bảng bên dưới cho thấy lợi tức lãi suất ròng đối với các cặp tiền tệ thanh khoản nhất. Cột “trung bình cho nhà môi giới” cho thấy lợi tức trung bình và chênh lệch hoán đổi giữa nhiều nhà môi giới. Cột “lợi tức cao nhất” cho thấy nhà môi giới có kết hợp lợi tức hiện tại/chênh lệch hấp dẫn nhất. Cột cuối cùng “thu nhập hàng ngày” cho thấy thu nhập hàng ngày tiềm năng từ 1 giao dịch linh hoạt lô tiêu chuẩn sử dụng lãi suất môi giới tốt nhất.

*Dữ liệu tính đến tháng Ba, 2019

Hình 1 Lợi tức Lãi ròng trung bình của Cặp tiền tệ

Lợi tức đặt lệnh theo cặp tiền tệ và giao dịch

Hình 2 Chênh lệch lợi tức hoán đổi của nhà môi giới

Biểu đồ này so sánh phần trăm phí của nhà môi giới trên/dưới mức trung bình

Hình 3 Phí hoán đổi trung bình của nhà môi giới

Tuyên bố miễn trì: Tất cả giá chỉ mang tính chất chỉ báo. Tỷ lệ hoán đổi là biến động và có thể thay đổi mỗi ngày. Tỷ lệ hoán đổi bạn đạt được có thể thay đổi theo loại tài khoản, đòn bẩy và các yếu tố khác. Hãy luôn luôn kiểm tra nội dung chi tiết hợp đồng do nhà môi giới cung cấp. Thu nhập hoán đổi có thể giảm trừ do chịu các khoản phí khác.

Thu Hằng – Theo forexop