Mỹ: Số Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu Cao Hơn Kì Vọng

34
indicatornews 1 800x533 L 1413124982 - Mỹ: Số Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu Cao Hơn Kì Vọng

Số người Mỹ nộp đơn đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự báo trong tuần thứ hai liên tiếp, thêm vào các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi đang hạ nhiệt trong bối cảnh thị trường tiếp tục đón nhận các tin tức tiêu cực về dịch bệnh.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong các chương trình nhà nước thông thường đã giảm xuống còn 1,48 triệu vào tuần trước từ mức 1,54 triệu trong tuần trước nữa, sau khi được điều chỉnh tăng, dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy hôm thứ Năm.

Số đơn đề nghị được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo dõi tổng số người nhận trợ cấp và được báo cáo với độ trễ một tuần, vẫn chỉ giảm khiêm tốn, giảm xuống còn 19,5 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng Sáu.

Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg News đã dự báo con số 1,32 triệu đơn xin được hưởng trợ cấp lần đầu và 20 triệu đơn xin tiếp tục được hưởng trợ cấp.

Theo Investing