Thumbnail PTTT 1920x1000 18.7 - Phân Tích Thị Trường Ngày 18/7

Chúng ta đang tiến đến gần hơn với cuộc họp tháng 7 của FED và như ông Powell từng nói, chúng ta đang theo dõi dữ liệu, và chúng ta cũng đang theo dõi dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ, một chỉ báo được sử dụng để xác định kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm hay tăng lãi suất đang duy trì ở mức 2,15 trong nhiều ngày. Nhưng ngày hôm qua chỉ báo này đóng cửa ở mức 2,05. Thị trường không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 7 vì một số thống đốc của FED cho biết quá trình cắt giảm lãi suất đã sẵn sàng, nhưng các thống đốc khác thì không.

Ngày hôm qua chúng ta đã theo dõi dữ liệu từ: 

CPI khu vực Euro

CPI và PPI của Anh

Giấy phép xây dựng của Mỹ

Ngoại trừ CPI khu vực Euro, các dữ liệu đều dưới kỳ vọng.

Ngày hôm nay chúng ta sẽ có dữ liệu từ:

Doanh số bán lẻ của Anh

Chỉ số Sản xuất của FED Philedelphia Mỹ

Tất cả các biến động dữ liệu ngày hôm qua đều hạn chế đối với mức ngang giá, ngoại trừ GBPUSD. Tất cả chúng ta đều biết rằng giá GBP đang bị ảnh hưởng nhiều bởi quá trình Brexit.

Biểu đồ trong ngày

EURUSD

Phân tích thị trường ngày 0718 chart - Phân Tích Thị Trường Ngày 18/7