Trang chủ Tags Addis Ababa

Addis Ababa

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải Thành Năng Lượng Đầu Tiên...

Ngày 19/8, Reppie - cơ sở xử lý, biến rác thải thành năng lượng đầu tiên của châu Phi - đã đi vào hoạt động tại th...