Trang chủ Tags Amikam Norkin

Amikam Norkin

Israsel Sử Dụng Máy Bay Tàng Hình F-35 Vào Chiến Đấu

Người đứng đầu không quân Israsel, thiếu tướng Amikam Norkin đã tuyên bố rằng Israsel là quốc gia đầu tiên sử dụng ...