Trang chủ Tags B2X

B2X

Bão qua rồi và sắp tới lại có một sự kiện...

Vậy là cơn bão cryptocurrency đã qua, các đồng tiền đã xanh dần trở lại. Hôm qua ngồi nhìn chart cũng khá là hồi hộp ...