Trang chủ Tags Bác bỏ đề xuất

bác bỏ đề xuất

Alphabet Bác Bỏ Đề Xuất “Đa Dạng Hóa” Giới Tính Và...

Cổ đông của Tập đoàn Alphabet, bao gồm cả các lãnh đạo chủ chốt, đã bỏ phiếu phản đối một số đề xuất vào ...