Trang chủ Tags Cắt giảm sản lượng

Cắt giảm sản lượng

Các Nhà Sản Xuất Dầu Cắt Giảm Sản Lượng Tháng 7...

Một ủy ban giám sát OPEC và phi OPEC thấy rằng các nhà sản xuất dầu tham gia vào thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu ...