Trang chủ Tags Hiệu quả

Hiệu quả

Mảng Dịch Vụ Của Apple Làm Ăn Khấm Khá

Apple đã báo cáo doanh thu từ phần mềm và dịch vụ cho quý thứ ba của mình là 9,55 tỷ USD, và Táo khuyết tiếp tục thú...

5 Phương Pháp Sử Dụng ROI Hiệu Quả

ROI (lợi tức đầu tư) là phương pháp tính trực quan thông dụng nhất thể hiện mức độ hiệu quả của một khoản đ...