logo
IQXBanner_Investo-2.jpg
Theo dõi investo trên google news

thứ sáu, 13/12/2019

Lãi Khủng Mức Nào Nếu Bắt Đáy Loạt Cổ Phiếu "Siêu Blue-Chips" Thời Khủng Hoảng?

Những nhà đầu tư mua cổ phiếu với mức giá thấp kỷ lục thời điểm suy thoái kinh tế năm 2009 và giữ đến nay đều lãi lớn...

Năm 2007 - 2009 với suy thoái kinh tế và làn sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ là quãng thời gian "đen tối" với các nhà đầu tư, nhưng cũng đi liền với cơ hội dành cho những người "bắt đáy".

Thời kỳ "đen tối" chính thức bắt đầu vào tháng 10/2007 và kết thúc vào tháng 3/2009 khiến chỉ số S&P 500 sụt 56,4% giá trị. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm đáy 12 năm vào ngày 9/3/2009. Đi liền với đó là nhiều cổ phiếu đình đám trên thị trường chứng khoán sụt hơn một nửa giá trị. Tuy nhiên, những nhà đầu tư mua cổ phiếu với mức giá thấp kỷ lục thời điểm này và giữ đến nay đều lãi lớn.

Dưới đây là biến động giá của một số cổ phiếu nổi tiếng trên thị trường chứng Mỹ, theo trang GoBankingRates.

Netflix

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 5,5 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 310,48 USD

Mức tăng: 5.545%

Amazon

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 2.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 60,49 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 1.745,72 USD

Mức tăng: 2.786%

AT&T 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 3.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 21,72 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 37,75 USD

Mức tăng: 74%

Ford

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 4.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 1,74 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 8,89 USD

Mức tăng: 411%

Apple  

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 5.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 11,87 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 261,78 USD

Mức tăng: 2.105%

Bank of America 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 6.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 3,75 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 33,18 USD

Mức tăng: 785%

Intel

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 7.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 12,55 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 57,61 USD

Mức tăng: 359%

Microsoft

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 8.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 15,15 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 149,59 USD

Mức tăng: 887%

Alphabet (công ty mẹ Google)

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 9.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 145,59 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 1.293,67 USD

Mức tăng: 789%

United Airlines Holdings 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 10.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 3,84 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 91,78 USD

Mức tăng: 2.290%

Las Vegas Sands 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 11.
 

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 1,42 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 61,3 USD

Mức tăng: 4.217%

Xerox  

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 12.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 10,99 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 39,06 USD

Mức tăng: 255%

Chipotle Mexican Grill  

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 13.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 49,07 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 772,61 USD

Mức tăng: 1.475%

Target  

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 14.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 25,37 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 127,02 USD

Mức tăng: 401%

Walmart

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 15.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 47,51 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 119,36 USD

Mức tăng: 151%

American International Group (AIG) 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 16.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 7 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 53,3 USD

Mức tăng: 661%

General Electric (GE) 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 17.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 7,13 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 11,55 USD

Mức tăng: 62%

Macy's  

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 18.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 6,8 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 15,43 USD

Mức tăng: 127%

Wells Fargo

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 19.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 9,97 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 54,28 USD

Mức tăng: 444% 

Cisco Systems 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 20.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 13,62 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 44,85 USD

Mức tăng: 229%

Coca-Cola 

Lãi khủng mức nào nếu bắt đáy loạt cổ phiếu siêu blue-chips thời khủng hoảng? - Ảnh 21.

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 19,38 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 53,03 USD

Mức tăng: 174%.

Theo Cafef

Ý kiến

photo_2023-02-02_15-13-42.jpg

Xem Nhiều