z4160272906281_3c6c25daea8fb3621fc13a58a8b665ca.jpg

thứ ba, 03/12/2019

Sau Trung Quốc, Ông Trump Nhắm Đến Những Đồng Minh Lâu Năm Của Mỹ

Ý kiến