Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ

42

Họ là những phụ nữ xinh đẹp, dưới 40 tuổi, làm giàu tự thân. Trong đó, người trẻ nhất chỉ mới 21 tuổi, với tài sản lên đến 1 tỷ USD.

1. Kylie Jenner

ntp1 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Kylie Jenner

Tài sản ròng: 1 tỷ USD

Tuổi: 21

Nơi cư trú: Hidden Hills, California

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 7

2. Taylor Swift

ntp2 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Taylor Swift

Tài sản ròng: 360 triệu USD

Tuổi: 29

Nơi cư trú: Nashville

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 8

3. Karissa Bodnar

ntp3 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Karissa Bodnar

Tài sản ròng: 275 triệu USD

Tuổi: 29

Nơi cư trú: Los Angeles

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 9

4. Whitney Wolfe Herd

ntp4 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Whitney Wolfe Herd

Tài sản ròng: 290 triệu USD

Tuổi: 29

Nơi cư trú: Austin, Texas

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 8

5. Rihanna

ntp5 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Rihanna

Tài sản ròng: 600 triệu USD

Tuổi: 31

Nơi cư trú: Los Angeles

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 10

6. Neha Narkhede

ntp6 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Neha Narkhede

Tài sản ròng: 360 triệu USD

Tuổi: 34

Nơi cư trú: Palo Alto, California

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 8

7. Huda Kattan

ntp7 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Huda Kattan

Tài sản ròng: 610 triệu USD

Tuổi: 35

Nơi cư trú: Dubai

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 9

8. Katrina Lake

ntp8 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Katrina Lake

Tài sản ròng: 380 triệu USD

Tuổi: 36

Nơi cư trú: San Francisco

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 8

9. Beyoncé Knowles

ntp9 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Beyoncé Knowles

Tài sản ròng: 400 triệu USD

Tuổi: 37

Nơi cư trú: Los Angeles

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 8

10. Serena Williams

ntp10 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Serena Williams

Tài sản ròng: 225 triệu USD

Tuổi: 37

Nơi cư trú: San Francisco Bay Area

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 9

11. Kim Kardashian West

ntp11 - Những Nữ Triệu Phú Tự Thân Dưới 40 Tuổi Của Mỹ
Kim Kardashian West

Tài sản ròng: 360 triệu USD

Tuổi: 38

Nơi cư trú: Hidden Hills, California

Điểm “tự thân” (theo xếp hạng của Forbes): 7

Theo Vietstock